KULTÚRA
zobraziť celý článok STRETNUTIE SO SPISOVATEĽMI
Tohtoročné stretnutie so spisovateľmi, organizátormi ktorého bol Spolok ukrajinských...
ZDRAVIE
zobraziť celý článok SVETOVÝ DEŇ ALZHEIMEROVEJ CHOROBY 2020
Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré začína nenápadne a...
PUBLICISTIKA
zobraziť celý článok GLOSA: USTRÁCHANÍ GADŽOVIA
Rýchlosťou blesku sa rozniesla v bytovke novina, že jeden z vlastníkov sa chystá...
Z REGIÓNU
zobraziť celý článok DOMY A BYTY SČÍTAVALI AJ POČAS LETA
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického...
Z REGIÓNU
zobraziť celý článok ZMOS DORUČIL REZORTU ŠKOLSTVA ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY K NOVELE ZÁKONA O FINANCOVANÍ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných...
Z REGIÓNU
zobraziť celý článok POSLANCI SCHVÁLILI DOTÁCIU NA VÝSTAVBU, MODERNIZÁCIU A REKONŠTRUKCIU ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VZNIKNE ŠPORTOVÉ CENTRUM PRI ZŠ
Existujúca ľadová plocha na Bardejovskej ulici vo Svidníku sa nachádza v spoločnom...
Z REGIÓNU
zobraziť celý článok SŤAŽNOSTI NA VÝPADKY VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE SVIDNÍK SÚ V RIEŠENÍ, MESTO DIELO REKLAMUJE
Vedenie mesta Svidník veľmi pozorne sleduje sťažnosti obyvateľov na výpadky verejného...
Z REGIÓNU
zobraziť celý článok NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE MŠ Ľ. ŠTÚRA, STRECHA BUDOVY BUDE ZELENÁ
Uplynulé zasadnutie MsZ prinieslo aj schválenie predloženia žiadosti v rámci výzvy na...
Z REGIÓNU
zobraziť celý článok GENERÁCIA MESTA SVIDNÍK STARNE, POSLANCI ROKOVALI O ZARIADENÍ PRE SENIOROV
V roku 2019 bola Úradom vlády SR mestu Svidník poskytnutá účelová dotácia 100 tisíc...
KULTÚRA
zobraziť celý článok OBĽÚBENÝ RUSÍNSKY FESTIVAL OTVORILA VERNISÁŽ VÝSTAVY T. OLIJÁRA
Prvou sprievodnou akciou Rusínskeho festivalu bola vernisáž výstavy Tomáša Olijára,...
PUBLICISTIKA
zobraziť celý článok WORKSHOP PRE NEPROFESIONÁLNU FOTOGRAFICKÚ A FILMOVÚ TVORBU
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, kultúrne zariadenie PSK, zorganizovalo v...
PUBLICISTIKA
zobraziť celý článok Nadácia PSK pre podporu rodiny opäť pomáhala
Spolu 29 rodín z desiatich okresov Prešovského kraja má dôvod na radosť. Nadácia PSK...
Z REGIÓNU
zobraziť celý článok COVID-19 VO SVIDNÍKU: PACIENT, KTORÝ SKONAL VO SVIDNÍCKEJ NEMOCNICI BOL POZITÍVNY. V KARANTÉNNOM ZARIADENÍ PSK SA NACHÁDZA 18...
Uplynulý týždeň vo svidníckej nemocnici zomrel pacient, u ktorého bolo neskôr...
Z REGIÓNU
zobraziť celý článok Nemocnica vo Svidníku otvorila ambulanciu tropickej medicíny
Vo svidníckej nemocnici otvorili ambulanciu tropickej medicíny. Poskytnúť má služby pre...
EDITORIAL
zobraziť celý článok Týždenník DUKLA č.39
Týždenník občanov podduklianskeho regiónu vydáva KORONA Dukla s.r.o, J. Záborského...