EDITORIAL
 
Týždenník DUKLA č.47
zobraziť celý článok Týždenník občanov podduklianskeho regiónu vydáva KORONA, n.o., gen. Svobodu 691/14, 089 01 Svidník, IČO 37 887 939, člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku - AVRT, a jej reklamnej siete REGIONET. Vychádza každý pondelok. Cena 0,40 €. Šéfredaktor: Veronika...
Z REGIÓNU
 
Ako si spomína na revolúciu hlava mesta
zobraziť celý článok Ján Holodňák: „Zmena systému priniesla viac plusov, nové možnosti a šance“ Na revolučné a porevolučné roky spomína aj primátor Ján Holodňák. 17. november je zároveň dňom jeho narodenia, v piatok oslávil 54 rokov.
Bol 17. november – ako si na neho spomínajú Svidníčania
zobraziť celý článok Od revolúcie uplynulo 28 rokov. Čo nám priniesli zmeny systému?
Mesto žiada zvýšenie rozpočtu - chýbajú mu peniaze na výplaty pre pracovníkov Mestského úradu
zobraziť celý článok V poradí 32. zasadanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok v koncertnej sieni ZUŠ vo Svidníku. Predmetom tohto neplánovaného zasadnutia, je návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 v bode 13.1.-správa obce. Rozpočet je potrebné zvýšiť kvôli chýbajúcim...
Región pod Duklou dostane 2,5 milióna na rozvoj
zobraziť celý článok Mesto Svidník spolu s obcami, podnikateľskými subjektami a mimovládnymi organizáciami regiónu pod Duklou tvorí Miestnu akčnú skupinu (MAS) OZ Dukla, ktorá sa uchádzala o finančné prostriedky na podporu rozvoja nášho regiónu z Programu rozvoja vidieka. V pondelok 13. novembra 2017...
Občianske združenie DUKLA ma schválených vyše 2,54 milióna eur a bude mu udelený štatút MAS!!!
zobraziť celý článok Dňa 13. 11. 2017 Pôdohospodárska platobná agentúra pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 zverejnila na svojej web stránke oznámenie k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny...
PUBLICISTIKA
 
Stretnutie dôchodcov v Kružlovej
zobraziť celý článok Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v obci Kružlová uskutočnilo príjemné podujatie, ktoré bolo venované seniorom našej obce. Starosta obce PhDr. Adrián Gužo spolu s poslancami OZ úprimne poďakoval všetkým za ich celoživotnú prácu, ktorú odviedli počas svojho...
Hovädzie držky – nečakaná vitamínová bomba
zobraziť celý článok Chcete byť zdravší, schudnúť alebo dokonca omladnúť? Vyskúšajte držky Niektorí ich milujú, iným sa obracia žalúdok už iba pri pohľade na ne. Niekomu pripadajú veľké biele “fláty” na tanieri nechutné, druhý si zase pochutná, iba keď sú držky poriadne hrubé. Pre...
Ako nakladať s kuchynským odpadom
zobraziť celý článok Likvidácia odpadu je jedna z problematík, ktorá v súčasnosti vystupuje do popredia. V rámci likvidovania a separovania odpadu súvisí aj povinnosť adekvátne nakladať s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Za biologicky rozložiteľný kuchynský a...
Astronomické okienko
zobraziť celý článok Dianie na oblohe 20.11. – 26.11.2017
Predošlá 1/3 2 3 Ďalšia