Preventívne aktivity s policajtom na ZŠ 8.mája

V priebehu školského roka jeden krát týždenne prebiehajú na našej škole preventívne aktivity s poli­cajtom nášho mesta pánom Maria­nom Mikitom. Posledný januárový týždeň prišiel na návštevu medzi žiakov 2.a 3.ročníka. Deti sa veľ­mi tešili a boli milo prekvapení zo zaujímavého obsahu besedy. Spolu si pripomenuli pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na vozov­ke, používanie reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti. Postup­ne spoznávali dopravné značky a dopravné predpisy, dozvedeli sa o rizikách, ktoré im hrozia na ulici, ihriskách, či stretnutiach s cudzí­mi ľuďmi. Rozprávanie o polícii dopĺňal policajt prinesenými ukáž­kami. S obdivom a rešpektom deti chytali do rúk putá, vysielačku. Niektorí si vyskúšali nepriestrelnú vestu. Na deti táto návšteva zane­chala veľký dojem a sľúbili, že ako účastníci cestnej premávky na seba budú dávať pozor. Pán poli­cajt spomenul aj tému šikanovanie, prevencia šikanovania, návykové látky a upozornil na postihy, krá­deží, používania omamných lá­tok, alkoholických nápojov. V 5.a triede sa pán policajt už dlhodobo venuje téme šikanovanie a kyber­šikanovanie - prevencia v oblasti agresívneho správania detí, pou­kázanie na fenomén šikanovania – pomoc, rady a jeho následky. Ši­kana je hrozná vec! Niektorí o tom vedia svoje, iní sa s ňou stretli iba prostredníctvom rozprávania. Stále častejšie sa o nej dozvedáme, čím ďalej je jej viac. Pán Mikita nás oboznámil s dvoma formami šika­novania, priamou i nepriamou. Ide o psychické alebo fyzické ubližo­vanie agresorom, zdanlivo na slab­šej osobe. Vo viacerých prípadoch sa to všetko začína SMS, len tak zo žartu, no príjemca to môže poňať úplne inak a už je z toho šikana. Keby ste niekomu, len tak zo žar­tu povedali, že ho zabijete, polícia vás hneď môže zatknúť. Nikomu neželáme stať sa obeťou šikany. Na čokoľvek, čo sme sa spýtali, sme dostali odpoveď. Úžasné sprí­jemnenie dňa. Ďakujeme.

Účastníci besedy ZŠ 8.mája

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.