Školy využívajú prázdniny na opravy a rekonštrukcie

 Aj keď toho času školské chodby stíchli a žiaci si vychutnávajú vytúžené prázdniny, na školách sa nezaháľa ani teraz. Obdobie prázdnin využívajú jednotlivé svidnícke základné školy na rozličné opravy a rekonštrukcie. Na Základnej škole na Karpatskej ulici majú v pláne viaceré práce. „Počas prázdnin sme si naplánovali výmenu podlahových krytín v chodbových priestoroch dvoch podlaží a v troch triedach. Pre budúcoročných prvákov pripravujeme novú triedu, vykonávajú sa tam vysprávky stien spolu s maľbou,“ informovala riaditeľka školy Ing. Nadežda Ignácová. MAĽUJÚ TRIEDY Ako nás informovala riaditeľka Základnej školy na Ulici Komenského PaedDr. Helena Lacová, opravy prebehajú i na tejto škole. „Teraz opravujeme od stredy odpady v školskej kuchyni, takže je rozkopaná celá podlaha, vymenia sa odpadové rúry a následne sa urobí podlaha. Do kuchyne ešte zakúpime škrabku a elektrickú panvicu. V škole sa okrem toho robí i maľba tried pre piatakov a potom bežné opravy a údržba. Vo vonkajšom areáli chceme dokončiť dopadové plochy pri preliezačkách,“ uviedla riaditeľka Základnej školy na Ulici Komenského PaedDr. Helena Lacová. NOVÉ TABULE I NÁBYTOK Počas prázdnin sa mnohé práce vykonávajú i na Cirkevnej základnej škole svätého Juraja. Stihli už zrekonštruovať verejné osvetlenie v areáli školy a rekonštruujú i triedy, pribudnú v nich nové podlahy, maľby, tabule aj nábytok. V pláne majú ešte opravu asfaltového povrchu k budove školy a tiež opravu terasy. Ako nás informovala riaditeľka školy RNDr. Katarína Hrižová, škola sa zapojila aj do projektových výziev zahraničných nadácií. „V polovici júla sme dostali odpovede. Vďaka americkej nadácii sme získali 30 000 USD na vybavenie školskej kuchyne a vďaka nemeckej nadácii 3500 eur na učebné pomôcky. Budeme sa veľmi snažiť, aby sa nám podarilo aj tieto projekty zrealizovať do septembra,“ uviedla riaditeľka školy RNDr. Katarína Hrižová. Keďže škola disponuje nádherným veľkým areálom plným zelene, momentálne sa starajú predovšetkým o kosenie trávy a údržbu areálu. „Areál je otvorený v popoludňajších hodinách pre rodiny našich žiakov, môžu ho po dohode využívať aj na rodinné stretnutia, oslavy či opekačku. Teší nás džavot detí u nás v škole aj počas letných prázdnin,“ uzavrela RNDr. Katarína Hrižová, riaditeľka Cirkevnej základnej školy svätého Juraja. MENIA PODLAHU Podobne, ako minuloročné prázdniny, využíva Základná škola na Ulici 8. mája vo Svidníku aj tento rok čas prázdnin na opravy a rekonštrukciu, ktoré zlepšia vzhľad interiéru. Práce, ktoré neboli ovplyvnené prítomnosťou žiakov, sa začali realizovať už koncom školského roka. Ukončená je revitalizácia školskej jedálne s výmenou podlahovej krytiny v školskej jedálni a v umývarke. „Aktuálne prebieha na našej škole výmena podlahovej krytiny v klasických triedach. V druhej polovici prázdnin je naplánovaná výmena odkvapových ríms. Pokračovať chceme doplnením zábradlia pri vchodových dverách do budovy školy a do školskej jedálne. Celá rekonštrukcia je finančne zabezpečená zriaďovateľom školy,“ uviedol zástupca Základnej školy na Ulici 8. mája RNDr. Jaroslav Mikita. Ako nás informovala riaditeľka Spojenej školy RNDr. Mária Makutová, na Spojenej škole toho času čerpajú zamestnanci školy dovolenky a počas augusta bude prebiehať bežná údržba školy.
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.