Denné stacionáre porušujú zákon, mnohým hrozia sankcie i zánik

 Mnohé nedostatky odhalil monitoring ministerstva práce. Denné stacionáre v mnohých oblastiach porušujú zákon. Nedostatky boli zistené v personálnej oblasti, v neplnení priestorových a hygienických kapacít, ministerstvo odhalilo i prehrešky v oblasti zabezpečenia stravovania, dokonca i s falšovaním dochádzky. Niektoré stacionáre tak môžu prísť o finančné príspevky, rovnako tak im hrozí aj výmaz z registra poskytovateľov tejto služby.   KONTROLÓRI SA ZAMERALI PREDOVŠETKÝM NA VÝCHOD   Posudzovanie nároku na pobyt v stacionári a stupňa odkázanosti, neposkytovanie stravy, falšovanie dochádzky, priestorové nedostatky - tieto všetky priestupky a mnohé ďalšie odhalili kontroly ministerstva práce. Kontrolóri ministerstva v tomto roku celkovo uskutočnili 135 návštev v 121 denných stacionároch. Zamerali sa najmä na východné Slovensko. Porušenie podmienok na prevádzkovanie týchto zariadení bolo zistené takmer v 90 % zariadení. Na základe vykonaných kontrol stacionárom hrozí, že nebudú dostávať príspevky na prevádzkovanie, alebo budú úplne vymazané z registra poskytovateľov tejto sociálnej služby. Ako uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš: „Drvivá väčšina stacionárov nespĺňa podmienku bezbariérovosti, čo zvlášť pri denných stacionároch považujeme za závažný problém, pretože sú to zariadenia určené pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí.“ Ministerstvo poukázalo aj na podozrivé preklasifikovanie klientov z druhého stupňa odkázanosti na tretí stupeň. V jednom z kontrolovaných zariadení dokonca došlo k preklasifikovaniu všetkých klientov po tom, ako ministerstvo upravilo podmienky pre získanie poskytovaného príspevku. Jeden zo stacionárov vo Vranove nad Topľou zasa vykazoval dochádzku zamestnancov na celý mesiac dopredu. Stacionár nesplnil ani priestorový limit 2 metre štvorcové na jedného klienta. V zariadení boli zistené i nedostatky v oblasti hygienických zariadení.   KONTROLY PREBEHLI I VO SVIDNÍKU   Ako uviedla Mgr. Barbora Petrová z Tlačového a komunikačného odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v okrese Svidník bol vykonaný monitoring u 3 poskytovateľov spomínanej sociálnej služby, a to v 5 denných stacionároch (do 2 denných stacionárov sa zamestnanci ministerstva nedostali, z dôvodu, že boli v tej dobe zatvorené pre športový deň). „V súčasnej dobe sa spracúvajú výsledky z monitoringu, preto nateraz nie je možné poskytnúť konkrétne zistenia a pochybenia u konkrétnych poskytovateľov. Až po vyhodnotení monitoringu ministerstvo určí ďalší postup voči poskytovateľom, ktorí porušili zákon o sociálnych službách - tak, ako to avizoval štátny tajomník Branislav Ondruš,“ dodala Petrová. Rezort práce osloví Úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o kontroly na základe podnetov, ktoré má k dispozícii. Ďalším krokom rezortu budú i rokovania o stacionároch so samotnými samosprávami. V niektorých prípadoch plánuje ministerstvo dokonca podať podnet na prokuratúru z dôvodu podozrenia zo subvenčného podvodu. (red)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.