Stanovili ďalšie termíny zastupiteľstva

Poslanci žiadali na zasadnutí konkrétne dátumy ďalších rokovaní. Dohodli sa na dvoch, ktoré majú prebehnúť v septembri a decembr
 Na poslednom rokovaní MsZ bola reč aj o nových termínoch zasadnutí. Poslanci žiadali určiť vopred dni spoločných stretnutí, stanovili ich v septembri a decembri. „Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace,“ uvádza sa v Návrhu plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2017, ktoré nedávno schvaľovali. Návrh programu sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Mestskí poslanci sa na poslednom rokovaní MsZ vyjadrili o dôležitosti vedieť termín konania zasadnutí viac týždňov dopredu. Podľa Vladimíra Kaliňáka dostávajú spolu s kolegami predložený materiál konkrétny týždeň v príslušnom mesiaci, kedy je zastupiteľstvo. „Niektorí poslanci sú viac či menej vyťažení, niektorí mimoriadne vyťažení a pri tak širokom a nepevnom postavení harmonogramu zasadnutí je veľký problém nielen pre poslancov si plánovať a organizovať aj svoje veci, pracovné povinnosti, ale možno je jednoduchšie aj pre zamestnancov plánovať dovolenky, lekárske vyšetrenia, atď.,“ povedal a apeloval na vedenie: „Pán primátor na mestskej rade povedal, že bude určený presný dátum alebo týždeň, v ktorom sa bude konať zasadnutie MsZ. Vráťme sa k tomu slovu z mestskej rady a treba určiť konkrétny týždeň a príslušné mesiace zasadnutia.“ Kolegovu požiadavku podporil aj Peter Breznoščák. „Je dobré stanoviť si presný dátum zasadnutia, pretože niektorí z nás si plánujú prácu na niekoľko týždňov dopredu. Tak vážna vec, ako je mestské zastupiteľstvo, si podľa mňa žiada, aby mala stanovený aj konkrétny dátum a tomuto dátumu by sme sa všetci podriadili. Každý by vedel, kedy je to MsZ a každý by si splnil svoje povinnosti tak, aby potom mohlo prebehnúť hladko.“ Napokon stanovili termíny rokovaní na 27. septembra a 13. decembra 2017. (mc)  
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.