Kraj vyhlásil regionálnu súťaž v sociálnych službách

 Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 7. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY. Cieľom súťaže je nájsť v sociálnych službách na území PSK poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou výnimočnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, mi-moriadnymi úspechmi, inovatívnymi metódami práce či nezištnými činmi môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách. Návrh na ocenenie môže predložiť poskytovateľ sociálnych služieb, zriaďovateľ alebo aj kto-rýkoľvek občan. Nominácie podpísané navrhovateľom s označením Krídla túžby posielajte do 31. augusta 2017 písomne na adresu Odbor sociálny, Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo e-mailom na adresu sylvia.dugasova@vucpo.sk. Členovia komisie, menovaní predsedom PSK, vyberú v každej z troch kategórií jeden zo zaslaných návrhov. Ocenenia budú slávnostne odovzdané na podujatí Krídla túžby - Koncert bez bariér.
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.