Kraj začína s revitalizáciou pútnických miest Novovytvorené trasy budú pútnici „testovať“

 Na štyroch pútnických miestach v Litmanovej, Ľutine, Gaboltove a Levoči pribudne nová infraštruktúra. Stane sa tak v rámci medzinárodného projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorého lídrom je Prešovský samosprávny kraj. Plánovaný rozpočet projektu je približne 4,3 milióny eur, z toho na slovenskej strane sa pre-investuje viac ako 2,1 milióna eur. Do projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu je okrem Prešovského samosprávneho kraja zapojených ďalších 12 partnerov zo Slovenska a Poľska. Jeho ambíciou je rekonštrukcia významných pútnických miest spojených s mariánskym kultom na oboch stranách pohraničia a vytvorenie novej pútnickej trasy. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová plánuje v projekte vybudovať pútnicko-informačné centrum s areálom. Pri farnosti v Ľutine je zasa potrebné dobudovať turistickú infraštruktúru. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča plánuje vytvoriť oddychovú zónu s krížovou cestou, vybudovať spevnené vjazdy k jednotlivým oddychovým zónam a zmodernizovať i dobudovať hygienické zariadenia na Mariánskej hore. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov chce dobudovať areál pútnického miesta a vybaviť ho prístreškom a hygienickými zariadeniami. Plánujú tu tiež stavebné úpravy prameňa sv. Vojtecha, osvetlenia a chodníky, ako aj inštaláciu informačného systému s ozvučením a vybavenie pútnického areálu s prvkami drobnej architektúry, akými sú pitné fontány, stojany na bicykle či odpadkové koše. S implementáciou projektu začala krajská samospráva už v januári tohto roku. Momentálne prebiehajú verejné obstarávania na výber dodávateľov u jednotlivých investičných partnerov. Rozbiehajú sa aj sprievodné podujatia, ktoré majú napomôcť zviditeľniť samotný projekt a jeho myšlienku. Jednou z takýchto aktivít bolo aj umelecko-výtvarné sympózium, organizo-vané Prešovským samosprávnym krajom, počas ktorého umelci z viacerých krajín vytvárali umelecké diela s pútnickou tematikou. Aktuálne kraj pracuje na marketingových dokumen-toch a komunikačnej kampani pri vytvorení nového produktu religiózneho turizmu. Súčasťou projektu sú okrem investičných akcií i viaceré zaujímavé aktivity, ktoré sa budú postupne realizovať počas najbližších 18 mesiacov trvania projektu. Pôjde nielen o besedy či odborné fóra, ale aj realizáciu 3D mappingu, vytvorenie mobilnej aplikácie a tzv. Evanjeli-začnej cesty pútnikov, na ktorej budú vybraní pútnici „testovať“ novovytvorenú trasu po zre-konštruovaných pútnických miestach.
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.