Pilip chce kúpiť nebytové priestory pri Siesta Café v Európskom dome kultúry

Peter Pilip je majiteľ om kaviarne Siesta café, ktorá sa nachádza v priestoroch rozostavaného Európskeho domu kultúry.
 Mesto navrhlo predať priestory za 540 eur/m2, vedľajší priestor však predali omnoho drahšie Viceprimátor Peter Pilip chce kúpiť nebytové priestory ku kaviarni Siesta Café v Európskom dome kultúry. Predaj sa mal preberať na mestskom zastupiteľstve, Vlčinov však tento bod z rokovania stiahol. Mesto navrhovalo priestor Pilipovi predať za 540 eur/m2. Vedľajší priestor sa však v súťaži predal až za 1470 eur/m2. Peter Pilip je majiteľ om kaviarne Siesta café, ktorá sa nachádza v priestoroch rozostavaného Európskeho domu kultúry. „Dň a 31. júla požiadal o odkúpenie č asti susediaceho nebytového priestoru, ktorý dlhodobo užíva ako sklad ku kaviarni. O tento priestor sa dlhodobo riadne stará, dbá o jeho údržbu, zveľ adenie a zachovanie dobrého stavu na vlastné náklady, prič om nadobúdateľ uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom nebytových priestorov,“ uvádza v dôvodovej správe vedúci finančného odboru na Mestskom úrade vo Svidníku Nikolaj Vlčinov. Na priestor, ktorý Pilip chce, ako aj na iné priestory v Európskom dome kultúry, je vyhlásená súťaž Do tej sa zatiaľ nik neprihlásil. Vedenie mesta, ktorého súčasťou je i viceprimátor Pilip, chce predať nebytové priestory priamym zadaním. Aspoň tak to bolo v pripravovaných materiáloch na zastupiteľstvo. V roku 2012 mesto predávalo vedľajší priestor, kde bola donedávna Pôžičkáreň, za 812 eur za m2. V súťaži sa ale táto cena vyšplhala v konečnom dôsledku až na 1470 eur/m2. A to je podstatne vyššia cena ako tá, za ktorú mal kupovať priestor viceprimátor. Nebytový priestor sa mal predávať spriaznenej osobe mesta osobitným zreteľom namiesto verejnej obchodnej súťaže, ktorá na tieto priestory vyhlásená je. Pri navrhovanej cene 540 eur/m2 za 25 m2 by dostalo mesto do svojej kasy 13 500 eur. Pri cene 1470 eur/m2, aká bola vysúťažená vo vedľajšom priestore, by mesto dostalo za tento predávaný priestor až 36 750 eur. Rozdiel je až 23 250 eur. Táto suma by postačovala napríklad na opravu chodníka na ulici 8. mája za Lidlom alebo chodník na Jedlovku. (ver)
Autor: redkacia
Na priestor, ktorý Pilip chce je vyhlásená verejná obchodná súťaž, tak ako na iné časti Európskeho domu kultúry.
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.