Čo bude so svidníckou nemocnicou?

Bude vo Svidníku nemocnica fungovať ďalej? Zrušia sa niektoré oddelenia? Takéto otázky rezonujú v posledných dňoch v uliciach Svidníka. Minulý týždeň sa konalo stretnutie, kde sa mnoho vecí vysvetlilo. Témou nemocnice sa zaoberali aj poslanci na Mestskom zastupiteľstve. Nemocnica nebola zaradená do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujúcich ústavnú pohotovostnú službu. Na gynekologickom oddelení chýbajú lekári.   „Ak nebude nemocnica v sieti urgentného príjmu, tá nemocnica sa môže stať doliečovacou alebo pre dlhodobo chorých pre celý Prešovský kraj. Ide o to, že sa postavme a pomôžme Svetu zdravia, aby nás zaradili do tejto siete. Poďme bojovať za to, aby náš región tú pevnú sieť dostal. Lebo ak ju nedostane, tak ako som povedal, nemocnica nebude mať oddelenia,“ povedal na zastupiteľstve poslanec Ján Vook. Na jeho slová reagoval viceprimátor Peter Pilip. „Nehraj sa na záchrancu, pretože my tú nemocnicu, ktorá je v súkromných rukách, nezachránime. Ty nemôžeš nanútiť súkromníkovi, aby čerpal fondy, ak má raz stopku a čerpať ich nemôže? Môžeš písať petícií koľko chceš. Musíš si uvedomiť, že si musíš vypočuť aj tie druhé strany, ktoré sú do toho zainteresované, Nemocnica a Penta investuje neuveriteľné peniaze do zariadenia,“ adresoval svoje slová Pilip Vookovi.   SPOLOČNE ZA JEDNÝM CIEĽOM   Primátor sa tiež zapojil do diskusie. „Podľa mojich skúseností a názoru je potrebné stretnúť sa najprv s vedením nemocnice a vyjasniť si stratégiu a potom ísť spoločne za jednotným cieľom. Keď sme mali stretnutie so zástupcami nemocnice, jediný problém, ktorý bol deklarovaný, bolo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. A problém bol ten, že nie sú lekári. Bolo nám odprezentované, čo všetko sa pre to urobilo, a čo všetko je preto ešte potrebné urobiť,“ uviedol Ján Holodňák. Poslanci prijali na zastupiteľstve uznesenie, že Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podporuje postup Sveta zdravia a PSK a týmto žiada o zaradenie Nemocnice arm. generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujúcich ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme typu jedna. Problémom, s ktorým sa nemocnica borí a trápi, je momentálne nedostatok lekárov. „Tento problém trápi nielen našu nemocnicu, ale je to problém celoslovenský a môžeme povedať, že aj celoeurópsky. Budem nesmierne rád, ak naši svidnícki lekári v privátnej sfére budú svojim pacientom odporúčať našu nemocnicu a nie okolité nemocnice. Budem veľmi rád, ak si uvedomíme, že aj v našej nemocnici je poskytovaná tá najlepšia zdravotnícka starostlivosť a že nie je potrebné ju hľadať inde,“ povedal primátor. (ver)
Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.