Deviataci majú od nového školského roku o jednu hodinu dejepisu navyše

 Od školského roka 2017/2018 majú žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. V praxi to znamená, že ak mali títo žiaci napríklad v 5. až 8. ročníku dve hodiny dejepisu týždenne, v novom školskom roku ako deviataci budú mať tento predmet trikrát za týždeň. Snahou ministerstva školstva je to, aby vďaka zvýšenej hodinovej dotácii mali učitelia dejepisu priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky. Kľúčové je taktiež to, že dejepis sa dá učiť zaujímavo s využitím doplnkových materiálov, modernej techniky, exkurzií, historických prameňov či diskusií. DÔVODOM SÚ EXTRÉMISTICKÉ NÁLADY Hodinová dotácia pre dejepis sa v Rámcovom učebnom pláne, podľa ktorého sa budú vzdelávať deviataci od septembra 2017, zvyšuje zo šiestich na sedem hodín v rámci celého druhého stupňa ZŠ. V praxi to znamená, že ak mali títo žiaci napríklad v 5. až 8. ročníku dve hodiny dejepisu týždenne, v novom školskom roku ako deviataci budú mať tento predmet trikrát za týždeň. „V spoločnosti sme svedkom nárastu extrémistických nálad, preto je potrebné vytvoriť priestor na diskusiu o tom, aké nepriaznivé dôsledky má extrémizmus a to sa dá ukázať práve širšou znalosťou dejín. Školy budú mať teraz viac možností napríklad na organizovanie diskusií na tieto témy či na návštevu tematických múzeí a podobne,“ uviedol minister školstva Peter Plavčan. Kľúčové je taktiež, aby žiakov upozornili na historicko-spoločenské súvislosti, dopad histórie na súčasnosť a poukázali aj na to, že dejepis sa dá učiť zaujímavo s využitím doplnkových materiálov, modernej techniky, exkurzií, historických prameňov či diskusií. Snahou ministerstva školstva je teda to, aby vďaka zvýšenej hodinovej dotácii mali učitelia dejepisu priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky. Táto zmena sa týka všetkých základných škôl na Slovensku. „V ZŠ 8. mája vo Svidníku vyučujeme v piatom až ôsmom ročníku po jednej hodine dejepisu týždenne,“ dodala k téme Mgr. Ingrid Fedorkovičová, riaditeľka ZŠ 8. Mája vo Svidníku. PRE REGIÓN S BOHATOU HISTÓRIU JE HODINA DEJEPISU NAVYŠE POZITÍVNYM KROKOM Žijeme v kraji pod Duklou, ktorý stále žije spomienkami na druhú, ale aj prvú svetovú vojnu. Vo Svidníku máme aktívneho historika Dr. Jozefa Rodáka, ktorý vydáva knihy s vojenskou tematikou, spolu s pánom Ing. Mironom Mikitom a RRA Svidník, pánom Pavlom Gaľom a SZPB Svidník chodia medzi mladých ľudí a prezentujú im naozaj pútavé besedy a prezentácie z obdobia druhej svetovej vojny, v minulom roku žiakom formou prezentácie priblížili vypálenú dedinu Tokajík. Vo Svidníku máme jedinečné Vojenské historické múzeum. Máme množstvo pamätníkov v meste a okolí. „To, že je dejepis navýšený o jednu hodinu, je pridanou hodnotou, väčším priestorom, ale myslím si, že vo Svidníku aplikujeme historicko-spoločenské súvislosti tohto obdobia nielen od nového školského roka navýšením jednej hodiny v deviatom ročníku, ale do besied, exkurzií i pripomínaní si výročí oslobodenia aktívne zapájame každoročne aj mladších žiakov, aj na prvom stupni,“ hodnotí Fedorkovičová. V ZŠ 8. mája vo Svidníku majú s posilneným školským programom už dlhodobú skúsenosť. V škole je Školský vzdelávací program posilnený o predmety anglický jazyk od 1. ročníka, v 3. ročníku o predmet regionálna výchova, vo 4. ročníku o predmet mladý záchranár, v 5. až 7. ročníku o športovú triedu zameranú na volejbal pre chlapcov i dievčatá. „Okrem predmetov anglický, nemecký a ruský jazyk aj v tomto školskom roku ponúkame žiakom krúžok španielsky jazyk a množstvo iných zaujímavých krúžkov. Naši žiaci na hodinách telesnej výchovy i formou krúžkov aktívne využívajú bazén od 1. ročníka,“ uzatvára riaditeľka školy Fedorkovičová. (red)
Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.