Úradná správa č. 14 zo dňa 28. septembra 2017

Sekretariát: Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk ŠTK OOFZ:1.Schválila výsledky 8.kola 6.ligy dospelých a 7. kola 7.ligy dospelých, 3.kola 4.ligy dorastu, 3.kola 3.ligy žiakov 2.Vyžrebované dvojice 3.kola Pohára predsedu OOFZ, ktoré sa odohrá 25.3.2018 o 15.00 hod.: Breznica – Lúčka, Hrabovčík - Tisinec 3.Upozorňuje FK, že sú povinné vytlačiť pred stretnutím 2 zápisy v papierovej forme pre potreby rozhodcu a delegáta stretnutia 4.Kontumuje: stretnutie 7.kola 7. ligy dospelých Baňa – Kružlová 0:3 kont. – nenastúpenie domácich na stretnutie, do pozornosti DK 5.Kontumuje: stretnutie 3.kola 3. ligy žiakov Havaj – Breznica 3:0 kont. – nenastúpenie hostí na stretnutie, do pozornosti DK Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní. DK OOFZ: 1.Trestá hráča FK Sitníky – Marián Durkáč – 1147882- DO zastavením športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 28.09.2017, podľa DP 45/1,2b, poplatok 10,- EUR 2.Trestá FK Baňa za nenastúpenie na stretnutie 7.kola 7.ligy dospelých Baňa – Kružlová finančnou pokutou 50,-€, podľa RS 26/a, poplatok 10,-€ 3.Trestá FK Breznica za nenastúpenie na stretnutie 3.kola 3.ligy žiakov Havaj – Breznica finančnou pokutou 20,- €, podľa RS 26/a, poplatok 5,-€ Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP). KR a DZ OOFZ: 1.Dôrazne upozorňuje R, že ospravedlnenie sú povinní oznámiť K. Micheľovi minimálne 14 dní pred ospravedlnením, v prípade ospravedlnení kratších ako 14 dní pred termínom ospravedlnení sú povinní doložiť doklad o ospravedlnení 10. kolo - dospelí/ 6. liga / 2017/2018 08. 10. 2017 (14:30) Zápas R AR1 AR2 D Kalnište - Tisinec Hubáč Dovičák Veselý Burcák Lúčka - Stročín Špak A. Končár Feč Breznica - Lomné Novický Vrabeľ Šmajda OOFZ Sitníky - Miňovce Bodnár Suchanič K. Fiľarský Havaj - Hrabovčík Suchanič Ľ. Jesenský Lipinský Kuková - Rovné Brendza Špak D. OOFZ Radoma - Chotča Suchanič M. Kaščák Mackanin 5. kolo- dorast/ 4. liga / 2017/2018 08. 10. 2017 (14:00) Lomné - Chotča Juhas Radoma – Sitníky Dovičák 5. kolo- žiaci / 3. liga / 2017/2018 07. 10. 2017 (10:00) Radoma - Kuková Jesenský Lúčka - Giraltovce Končár Stročín - Miňovce Vrabeľ Tisinec - Breznica Šmajda Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk OOFZ Svidník
Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.