4. ročník behu Dr. Milana Sidora sa vydaril

 Dňa 22. 9. 2017 o 08.00 hod. bežci položili veniec pri pomníku tokajíckych obeti. Starostka OU Tokajík Jana Medvecová odštartovala po štvrtý krát Beh vďaky mieru a svornosti Dr. Milana Sidora Tokajík – Kalinov z príležitosti 73 výročia oslobodenia 1. obce Kalinov v bývalom Československu. Bežcov čakalo 24 zastavení v obciach okresu Stropkov, Vranov n/Topľou, Svidník, Medzilaborce. Zamračené počasie neveštilo nič dobré, povzbudenie nastalo v prvej obci Nová Kelča. Pekné privítanie starostkou, prítomnosť deti materskej škôlky, občanov obce vyvolalo u pretekárov príjemné pocity. Nebolo to inak v Malej Domaši, Slovenskej Kajni, no obec Kvakovce pripravila privítanie aké sme doposiaľ nepoznali. Štvorkolka s mládencom a devou, so Slovenskou zástavou bežcov sprevádzala zo Slovenskej Kajne a doviedla bežcov pred OU kde čakali občania obce, deti, všetci a najme dôchodcovia zo stacionára potleskom, ľudovými pesničkami prejavovali radosť, privítanie starostu nemalo chybu.   Behal sa okruh okolo malebnej vodnej nádrže Domaša, po jej pravej a ľavej strane. Po minutí rekreačnej oblasti Dobra navštívili sme horské obce Detrík, Vavrinec, Ruská Vôľa, Remeniny, Prosačov tieto v ničom nezaostali, v Matiaške k soche partizána sme položili veniec. Tu bola založená partizánska skupina Čapájev. Opustili sme Ondavskú vrchovinu, v toplianskej doline sme navštívili obce Vlača, Babie,. Ďurďoš. V Kobylniciach Pod ostrou horou sme položili k pomníku veniec. Tu sovietske lietadla dopravovali zbrane, pomoc Čapajevovcom pred a počas SNP. V Giraltovciach pri pomníku čakali zamestnanci mestského úradu, členo-via ZO SZPB, občania mesta. Položením vencov sme si uctili osloboditeľov, Červenú armádu. Výprava 3 autami sa presunula do Brusnickej doliny. Dobehli sme do Jakušoviec, Kolboviec Soľníka, Krišľoviec, Korunkovej Brusnice. V každej obci hrala hudba v miestnom rozhlase, na privítaní bol aj miestny otec duchovný s deťmi. Konštatovali sme, že čim v skromnejších podmienkach ľudia žijú, tým sú úprimnejší, dobrí, nezabúdajú na to čo prežili ich predkovia a rodičia počas a po 2. svetovej vojne. Tento ročník potvrdil, že sme sa rozhodli správne, keď sme si za cieľ dali dobehnúť do každej obce kde pôsobil zväzok Čapájev. Beh sme ukončili vo večerných hodinách. Bežci prenocovali vo Vyšnej Olšave u Petra Kasardu predsedu ZO SZPB, stravovanie zabezpečila jeho manželka, beh pomohli zabezpečiť Jozef Fecko, Mgr. Ján Fedorko. Sponzori: SLOVNAFT marketing Bratislava, PD Kapušany, Tulčík, Tokajík – Olšava, Jozef Dvorožňak, Ing. Vladimír Palša. V sobotu 23. 9. 2017 sme dobehli z Medzilaboriec do dejiska osláv Kalinova, po panachyde zúčastnili sme s kladenia vencov z delegáciou Obl. výboru SZPB Svidník, tu chýbala úprimnosť, ocenenie bežcov za ich snahu ako po iné roky /behali na úkor dovolenky, voľna/. Zaujal prejav Ing. Jána Uhríka člena pléna UR SZPB a podpredsedu Obl. v. SZPB Svidník, ktorý vo svojom vystúpení uviedol historické fakty oslobodenia obce. Pekná je galéria maliara Lopatu, žiaľ na úkor izby revolučných tradícií, ktorá dokumentovala priebeh oslobodenia Kalinova čo je na škodu veci. Bude absentovať výchova mladých. Vďaka Vám Ferko Bednár, Jožko Mikluš, Janko Bejda že ste po smrti Milana Sidora, po uzavretí 40 ročníka behu Banská Bystrica - Kalinov pokračovali behom Tokajík Kalinov. Dnes sme uzavreli 4. ročník behu, zostava bežcov sa omladila o bežcov z Hermanoviec, ktorých vedie riaditeľ Základnej školy partizánskej obce Hermanovce Jozef Niko, pomáha nám Mgr. Jánko Knížka z Vernára,Peťo Nastišin z Bodružala. Behať budeme, lebo si to padlí bojovníci proti fašizmu, naši osloboditelia Sovietska, Rumunska, Americká armáda, partizáni všetkých národnosti zaslúžia. Predseda ZO SZPB Vyšná Olšava, Peter Kasarda
Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.