Jazykové potulky Európou na Spojenej škole

Počas tohto dňa precítili atmosféru romantického Francúzska, temperamentného Talianska, veľkolepého Anglicka, Ruska, Holandska,
Dňa 26. 09. 2017 sa žiaci Spojenej školy vo Svidníku zapojili do aktivít Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje vo všetkých krajinách Európskej únie. Európsky deň jazykov po prvýkrát usporiadala Rada Európy v roku 2001 ako súčasť Európskeho roka jazykov. Odvtedy si ho pripomíname každý rok v snahe zvýšiť povedomie o európskej, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. V rámci tohto dňa si aj študenti Spojnej školy pripravili zaujímavý program. Úlohou každej triedy bolo vybrať si jednu krajinu Európskej únie a v duchu tejto krajiny vyzdobiť svoju triedu, pripraviť krátku prezentáciu o danej krajine a program s rôznorodými aktivitami pre svojich spolužiakov. Počas tohto dňa sme precítili atmosféru romantického Francúzska, temperamentného Talianska, veľkolepého Anglicka, Ruska, Ho-landska, ale aj slnečného Cypru, Česka a nášho krásneho Slovenska. Typické suveníry a tradičná kuchyňa jednotlivých krajín spríjemnili a podčiarkli celú akciu. Hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Viera Vaníková, Mgr. Antónia Drobňáková, Ing. Dušan Ignác mala veľmi náročnú prácu. Umiestnenie si vybojovali tieto triedy: 1. miesto: 3.A, 2.miesto: 2.HA, 3.miesto: 1.A. Všetkým triedam patrí uznanie za ich kreativitu a vynaložené úsilie. Mgr. Jana Tyčová
Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.