Pilip navrhol 50-tisícovú odmenu pre zamestnancov úradu, paradoxne nepodporil rozpočet na základné mzdy MsÚ

Odmenu pre zamestnancov Mestského úradu chcel, no za peniaze na základné mzdy nezahlasoval.

Na ostatnom Mestskom zastupi­teľstve sa poslanci zaoberali aj roz­počtom. Viceprimátor Pe-ter Pilip navrhol, aby zamestnanci úradu do­stali za svoju prácu odmenu. Suma na odmeny činila 50-tisíc eur.

DUDÁŠ: KEĎ VIEŠ GAZDOVAŤ, NIEČO TI OSTANE

Na Pilipov návrh reagoval poslanec Cyril Dudáš. „Je to o tom, že keď vieš gazdovať s finančným balí­kom, s peniazmi, tak na konci roka ti niečo ostane, a to prehodnocuješ akti-vitu a vernosť zamestnancov, čo sa týka práce a rozdávaš odme­ny. Ale na to, aby sa celý Svidník, občania mesta, poskladali na 50 000 pre 50 zamestnancov, no ne­hnevaj sa Peter, môj názor je taký,“ zdôraznil Dudáš.

HOLODŇÁK: BALÍK, KTORÝ JE VYČLENENÝ PRE ZAMESTNANCOV, NEPOSTAČUJE NA ZÁKLADNÉ MZDY

Nato vystúpil primátor. „Jednodu­cho ten balík, ktorý je tretí rok vy­členený pre zamestnan-cov mesta, nepostačuje na základné mzdy. Títo ľudia za tri roky nedostali odmeny. Keď si zoberieš 50 000, tam sú aj odvody, aj ďalšie veci. Tak neroz­právajme o tom, že 50 ľudí dosta­-ne po 1000 eur.“

Za návrh odmien pre úradníkov hlasovali však len traja poslanci, a to samotný Peter Pilip, Jozef Po­perník a Martin Ždiňák.

PRIMÁTOR: SOM SKLAMANÝ

Poslanci zrušili aj bod o navýšení rozpočtu o 107-tisíc, ktoré mali byť aj na platy pre zamest-nancov úradu. V minulotýždňovom vy­daní týždenníka Dukla sme mylne uviedli, že za tento návrh hlasoval i zástupca primátora Peter Pilip. Ten sa však pri hlasovaní zdržal. Za vzniknutú chybu sa osprave­dlňujeme. „Musím povedať, že ľudsky som z tohto návrhu veľmi sklamaný. Nielen odmeny ste im neschválili, ale neschválili ste im ani základné mzdy. Tretí rok trau­ma-tizujete pracovníkov na mest­skom úrade,“ povedal po hlasovaní poslancov primátor mesta Ján Ho­lodňák. (ver)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.