Väčšie jesenné upratovanie, na ktoré by chceli občania VKP kontajnery, je možné dohodnúť priamo s technickými službami

Upratovanie pri bytovkách a domoch je v kompetencii samotných majiteľov resp. bytových spoločenstiev.

Technické služby mesta v súčasnosti zabezpečujú kosenie verejnej zelene, upratovanie lístia a dbajú na čistotu ulíc. Upratovanie pri bytovkách a domoch je v kompetencii samotných majiteľov resp. bytových spoločenstiev. Svidníčania majú možnosť využiť veľkoplošné kontajnery (VKP), ktoré majú v meste svoje pevné stanovišťa, rovnako technické služby zabezpečujú vývoz drobného stavebného odpadu. Väčšie jesenné upratovanie, na ktoré by chceli občania VKP kontajnery využiť, je možné dohodnúť priamo s technickými službami.

„Mesto Svidník sa môže pýšiť aj ekologickým prístupom k zhodnocovaniu zeleného odpadu, ktorý je vyvážaný na kompostáreň v obci Stročín. Svidníčania majú možnosť tiež využiť Zberný dvor, ktorý spracováva rozličný odpad napr. sklo, plast, papier, kovy a elektroniku. Toto pracovisko je otvorené počas týždňa od 6. hod. do 14. hod. aj pre verejnosť. Naši občania majú možnosť v prípade svojich špeciálnych potrieb komunikovať s technickými službami a dohodnúť si vývoz zeleného odpadu na kompostáreň, stavebný odpad na skládku v Šemetkovciach alebo triedený odpad na Zberný dvor. Ekologický prístup mesta Svidník sa za posledné roky výrazne zlepšil a teší nás aj záujem zo strany občanov. Mnohí Svidníčania majú svoje vlastné kompostárničky a snažia stále viac separovať odpad v domácnostiach. Každé vzdelávanie k odpadovému hospodárstvu je výborným a prospešným krokom, preto mesto bude naďalej túto myšlienku podporovať a umožňovať občanom čo najviac svoj odpad separovať,“ informovala Jana Micenková, PR manažérka mesta Svidník.

Mesto Svidník je už roky aktívne a veľmi úspešné v zamestnávaní aktivačných pracovníkov, tí sú mimoriadne prospešní pre udržiavanie čistoty a poriadku v meste. Ich nenahraditeľný prínos cítiť najmä pri drobných až „mravenčích“ prácach.“ V náplni práce majú odburinovanie zámkovej dlažby, čistenie obrubníkov, vyhrabávanie trávnatých plôch i parkov, vyhrabávanie lístia, zametanie parkovísk a chodníkov. „Aktivační pracovníci čistia amfiteáter a v zimnom období odhŕňajú sneh na chodníkoch i pešej zóne,“ dodala Micenková.

(ver)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.