VOOK: Vzniká pochybnosť o tom, akým spôsobom sa odpad z nášho mesta vyváža

Poslanec Mestského zastupiteľstva Ján Vook povedal na zastupiteľstve, že ešte v máji si objednal od Technických služieb veľkokapacitný kontajner. Hovorí, že jeho kontajner bol vyvezený v inom čase ako na faktúre. Tiež hovorí, že vzniká pochybnosť o tom, akým spôsobom sa odpad z nášho mesta vyváža. Technické služby sa bránia.

„Ja by som sa chcel opýtať ohľadom skládky. Dňa 18. 5. som objednal veľkokapacitný kontajner. Presne viem, čo v tom kontajneri bolo, lebo sme rozbíjali istú priečku a 24. 5. som sa vracal od Stropkova a môj kontajner bol naložený na aute, ktoré vychádzalo od skladu. Som sa čudoval, že prečo je hore. Na fotografii sú dva kontajnere, môj je hore.

Ja som si myslel, že nastala nejaká situácia, že vozíme za polovičné ceny, ale ešte som predtým nedostal faktúru. A keď som dostal faktúru, bolo tam napísané 0,730 ton. Ja neviem, kto z vás vie určiť, koľko ton je v mojom hornom kontajneri... A čo ma najviac prekvapilo, to video vzniklo v čase 11:34, to bola cesta tuším Ladomírová a počítam, že nakládka toho kontajnera mohla byť asi 10 minút. Ale tak ako aj pán Olejár poukazuje na vývoz odpadu, Ekoservis prijal tento kontajner 8:28, kontajner bol vyvezený v čase Šemetkovce 8:25 vychádzal zo skladov a v Šemetkovciach bol 8:50. Ja sa len chcem opýtať, lebo tu vzniká fakt pochybnosť o tom, akým spôsobom sa odpad z nášho mesta vyváža, lebo ja neviem, akým spôsobom mi chcú z Technických služieb vysvetliť tú fakturáciu za ten kontajner, keď platím ešte aj kilometrovné 98 centov. Nehovoriac o tom, že platím 730 kíl odpadu a to auto s tým kontaj-nerom bolo na lane aj s jedným, aj s druhým kontajnerom. Takže ja som len chcel pripomenúť, že témou odpadu by sa bolo treba zaoberať, pretože asi tak fungujú aj niektoré veci a nechcem, aby dochádzalo k pochybnostiam, lebo ja som sa snažil v tomto čase spojiť s pánom riaditeľom, ale bol asi zrejme pracovne vyťažený, takže len toľko, ďakujem,“ opísal vzniknutú situáciu poslancom Ján Vook.

TECHNICKÉ SLUŽBY: Presný smer trasy vývozu je zdokumentovaný detailným výpiom mýtnej transakcie

Technické služby mesta Svidník hovoria, že tieto informácie sú a zavádzajúce a nepravdivé.

„Vážený pán poslanec, dňa 18. 5. 2017 ste telefonicky objednali pre firmu INFINITY GROUP SK veľkokapacitný kontajner do objektu skladov bývalej Jednoty – SD. TS mesta Svidník, ako dodávateľ zákazky, poskytli objednaný VKP kontajner do uvedeného areálu o 12.20 hod, čo je doložené záznamom o prevádzke vozidla nákladnej dopravy. Kontajner bol k dispozícii na naplnenie odpadu z búracích prác v objekte až do dátumu 24. 5. 2017. V tento deň ste si, pán poslanec, objednali jeho vývoz na skládku TKO-Šemetkovce, čo TS mesta Svidník akceptovali a vývoz VKP sa realizoval cca o 8.10 hod. na už spomínanú skládku Šemetkovce.

Presný smer trasy vývozu je zdokumentovaný detailným výpisom mýtnej transakcie (GPS) až na samotnú skládku, kde bolo vykonané preváženie o 8.28 hod. - 8.30 hod. Hmotnosť vyvezeného odpadu činila 0,73 t. Mýtna transakcia, vážny lístok a záznam o prevádzke motorového vozidla je k nahliadnutiu na TS mesta Svidník. Samotný videozáznam váženia na skládke TKO-Šemetkovce je možné si vyžiadať u prevádzkovateľa skládky. Na základe tejto celej objednanej transakcie bola vyhotovená aj faktúra pre p. poslanca. To p. poslanec, že ste videli auto s dvoma naloženými VKP, bolo správne, avšak s mestským odpadom z ulíc Partizánska a Dlhá, ktoré taktiež smerovalo na skládku TKO-Šemetkovce. Je však zarážajúce p. poslanec Vook, že dokážete na pôde zasadnutia poslancov MsZ Svidník znegovať prácu TS mesta Svidník. Občania mesta Svidník však vidia a vedia, čo TS mesta Svidník robia, čo je ich náplňou aj bez Vašich „upozornení“. Aj napriek tomu, že sme nedostali žiadnu námietku od odberateľa ohľadom vystavenej faktúry, táto do dnešného dňa nebola uhradená, aj keď jej splatnosť bola 8. júna 2017. Vzhľadom na skutočnosť, že dôkazy o opaku Vášho vystúpenia sú preukázateľné a k dispozícii, očakávame, že sa za svoje nepravdivé a zavádzajúce vystúpenie TS mesta Svidník verejne ospravedlníte,“ píšu vo svojom stanovisku Technické služby mesta Svidník.

(ver)

Autor: redkacia
Na fotografi sú dva kontajnery, Ján Vook tvrdí, že jeho je hore.
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.