1. zasadanie okrskových volebných komisií vo Svidníku

Dňa 10. októbra 2017 sa v kinosále domu kultúry uskutočnilo 1. zasadanie okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Tie politické strany a politické hnutia (KDH_SAS_OĽANO_NOVA, Komunistická strana Slovenska, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, MOST – HÍD, Nezávislosť a jednota, NOVÝ PARLAMENT, Rómska iniciatíva Slovenska, Slovenská národná strana, SME RODINA - Boris Kollár, SMER – sociálna demokracia, Strana občianskej ľavice, Strana zelených, ŠANCA), ktoré navrhli kandidátov na poslancov a predsedu mali právo delegovať svojich zástupcov do okrskových volebných komisií. Komisie budú 10 – členné + 1 zapisovateľ, resp. zapisovateľka.

Okrsok č. 1; Spojená škola

(trieda na prízemí)

zapisovateľka: Ing. Jana Kušnírová

predseda: Mária Barillová (Komunistická strana Slovenska)

podpredseda: Emil Karala

(Strana zelených)

Okrsok č. 2; ZŠ na Ul. Karpatskej (trieda na prízemí)

zapisovateľka: Mgr. Erika Červená

predseda: Daniel Hudík

(Strana zelených)

podpredseda: Helena Berežná (MOST–HÍD)

Okrsok č. 3; Gymnázium DH (trieda na prízemí)

zapisovateľka:

Mgr. Miroslava Molčányiová

predseda: Emília Kasardová (Slovenská národná strana)

podpredseda: Mgr. Nórbert Šak (SMER- sociálna demokracia)

Okrsok č. 4; SNM – MUK (miestnosť na prízemí)

zapisovateľka: Mgr. Nikola Kupcová

predseda: Monika Michalková

(SME RODINA-Boris Kollár)

podpredseda: Ján Cina

(Strana občianskej ľavice)

Okrsok č. 5; SOŠ technická

(trieda na prízemí)

zapisovateľka Mgr. Jaroslava Miňová

predseda: Jana Jenčová (SMER- sociálna demokracia)

podpredseda: Ján Paranič

(Slovenská národná strana)

Okrsok č. 6; ZUŠ

(koncertná miestnosť na prízemí)

zapisovateľka: Mgr. Darina Marková

predseda: Mgr. František Haniš (MOST–HÍD)

podpredseda: Darina Petríková

(SME RODINA-Boris Kollár)

Okrsok č. 7; ZŠ na Ul. 8. mája (trieda na prízemí)

zapisovateľ: Ing. Marek Maňuch

predseda: Štefan Skička (ŠANCA)

podpredseda: Jana Hospodárová (Strana zelených)

Okrsok č. 8; Podduklianska knižnica (miestnosť na prízemí)

zapisovateľka: Ružena Sipľaková

predseda: Ing. Ruslan Stecenko (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko)

podpredseda: Mária Matijová

(SME RODINA-Boris Kollár)

Okrsok č. 9; Technické služby (zasadačka na prízemí)

zapisovateľka:

Ing. Bc. Tatiana Mikulová

predseda: Ladislav Berežný (ŠANCA)

podpredseda: Ing. Ján Mihalík (SMER- sociálna demokracia).

Na predmetnom zasadaní bolo prítomných 9, 5, 7, 8, 8, 7, 8, 6, 7 členov z jednotlivých komisií. Aby komisia bola uznášania schopná a aby mohla prijať uznesenie počas svojej činnosti, je potrebné aby bola prítomná nadpolovičná väčšina, teda aspoň 6 jej členov. Toto si je potrebné uvedomiť už pri ich delegovaní. Zloženie sľubu a oboznámenie s organizačnými pokynmi za MsÚ zabezpečil Mgr. Vladimír Šandala.

Prítomných členov pozdravil primátor mesta Ing. Ján Holodňák, z praktickou aplikáciou zákona NR SR č. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ich všetkých oboznámil Ing. Martin Miščík z OÚ vo Svidníku.

20. októbra t. r. sa v zasadačke OÚ uskutoční školenie, ktorého sa zúčastnia: predseda, podpredseda a zapisovateľ, resp. zapisovateľka volebnej okrskovej komisie.

Vo svidníckom volebnom obvode, ktorý má číslo 12 a ktorý je rozdelený na 9 volebných okrskov, je 18 kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja. Zvolení budú traja. Zároveň sa volí predseda Prešovského samosprávneho kraja z 12 kandidátov.

Zoznam vyžrebovaných predsedov a podpredsedov a menovaných zapisovateľa, resp. zapisovateliek okrskových volebných komisií, ktorí boli vyžrebovaní v zmysle zákona NR SR č. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Mgr. Vladimír Šandala

MsÚ Svidník

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.