Ihrisko vo Svidníku budú preberať v pondelok na krajskom zastupiteľstve

Zámerom združenej investície je vybudovaťnové futbalové ihrisko s umelým povrchom, tribúnou, šatňami a parkoviskom. Súčasťou stavby bude elektrická prípojka z trafostanice na Ulici Festivalovej a umelé osvetlenie futbalového ihriska. Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom bude maťrozmery 110 m x 75 m, hracia plocha by mala rozmery 105 m x 68 m. V súčasnosti mesto Svidník zabezpečuje spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. Predpokladaný rozpočet združenej investície s názvom „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“ medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom je 450 000 eur vrátane DPH. PSK sa bude podieľať na výstavbe čiastkou 100 000 eur, rovnakou čiastkou prispeje Slovenský futbalový zväz. Mesto Svidník bude výstavbu financovať čiastkou 250 000 eur.

MESTO ČAKÁ NIEKOĽKO ZÁVÄZKOV

Ak však výstavba prekročí plánovanú výšku rozpočtu a vyžiada si ďalšie finančné prostriedky, mesto ich bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou zaplatiť z „vlastného“. Mesto podľa návrhu navyše musí poskytnúť PSK informácie o pohyboch na samostatnom účte zriadenom pre výstavbu ihriska vždy po každej finančnej transakcii, alebo raz za mesiac, a to formou výpisu z účtu a účtovných dokladov, ktoré mesto prepošle PSK. O združenej investícii teda mesto bude musieť viesť samostatné účtovníctvo. Mesto musí takisto vypracovať zmluvu o združení, v ktorej musí uviesť i termín dokončenia ihriska a ten následne dodržať. Vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností je takisto úlohou mesta. (ver)

Zástupcovia PSK sa budú na svojom zasadnutí v pondelok zaoberať okrem iných bodov i schválením investičného zámeru na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom vo Svidníku. Predmetom predkladaného návrhu je schválenie financovania združenej investície medzi Prešovským samosprávnym krajom, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom.

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.