Vo svidníckom RÚVZ vám bezplatne zmerajú tlak aj cholesterol

 

V priebehu septembra sa na celom Slovensku realizujú edukačné aktivity orientované na podporu kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Aj vo Svidníku máte možnosť nechať sa vyšetriť a dať si skontrolovať svoj zdravotný stav.

Edukačná kampaň Mesiaca o srdcových témach „MOST“ je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (KVO), na zvýšenie informovanosti verejnos-ti o rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev a poukázania na možnosti prevencie s fokusom na zdravý životný štýl. Kampaň so sloganom Milujte svoje srdce prebiehala aj vo Svidníku. Jej vyvrcholením bolo podujatie Deň srdca v rámci Mesiaca o srdcových témach, ktorá sa uskutočnila koncom septembra v nákupnom centre Makos. Zrealizovalo ju Poraden-ské centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku. Záujemco-via si nechali vo svidníckom obchode zmerať tlak krvi, hladinu celkového cholesterolu a HDL cholesterolu z kapilárnej krvi, antropometrické merania pásu a bokov – BMI. Vyšetrenie bolo spojené s edukáciou na základe zistených výsledkov a odborným poradenstvom, ktoré po-skytli pracovníčky z Poradenského centra RÚVZ. „Kampaň prebiehala počas celého mesiaca, vyvrcholilo to touto akciou. Ľudia mali záujem o túto akciu, navštívilo nás 36 klientov. Prišli tí, ktorým záleží na vlastnom zdraví a ak mali čas počkať, poskytli sme im aj poradenstvo. Cielenou prevenciou zabránime nárastu srdcovo-cievnych ochorení,“ uviedla Edita Podaná z Poradne zdravia.

PROBLÉM SPÔSOBUJE VYŠSÍ TLAK

Podľa svidníckeho RÚVZ vysoký tlak je problémom ľudí všetkých vekových kategórií, netýka sa to iba ľudí vyššieho veku. Mnohí sú však z výsledkov meraní prekvapení, lebo si myslia, že majú optimálny tlak. Najčastejším problémom zisteným počas kampane "MOST" bol zvýšený krvný tlak a vyšší cholesterol. „Sú to tichí zabijaci. Človek o nich nevie, nič ho nebolí a nemusí mať žiadne príznaky, ale môžu spôsobiť veľké problémy. Preto je potrebné sa sledovať.“ Pod-ľa údajov NCZI z revízie listov o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o príčine smrti v populácii SR v roku 2015 mali choroby obehovej sústavy /choroby súvisiace s vysokým krv-ným tlakom, cholesterolom, cukrovkou a fajčením/ tvoriť 45 % z celkového počtu úmrtí. Slo-vensko patrí v EÚ-28 medzi krajiny s najvyššou štandardizovanou mierou úmrtnosti na is-chemickú chorobu srdca. Príčin je viac, ale patrí medzi nich aj rýchle životné tempo a ne-správny životný štýl, ktorý zahŕňa okrem zlých stravovacích návykov aj nedostatok pohybu a fajčenie. Prevencia nikomu neuškodí, práve naopak. Ak sa niekomu v tento deň nepodarilo prísť, je možné navštíviť počas roka „Poradňu zdravia“ pri RÚVZ vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, na základe objednania na telefónnom čísle: 054/7880026. Bezplatne vás vyšetria a odborne poradia, ako zmeniť životosprávu či upraviť jedálniček. (mc)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.