Festival tradičnej kultúry v obci Cernina

Dňa 8.10.2017 obec Cernina a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovali Festival tradičnej kultúry, s finančnou podporou Úradu vlády SR – program kultúra národnostných menšín. V programe podujatia vystúpili: Ľudová hudba Šarišanci, Folklórna skupina Oľšavčanka z Oľšavky, Tancori z Prešova a Parobci z Dvorianok.

Keďže mesiac október je mesiacom Úcty k starším obec spojila dobré s užitočným a pred konaním samotného festivalu zorganizovala aj stretnutie s občanmi pripomínajúcimi si v roku 2017 svoje životné jubileum 50, 60, 70, 80 a 90 rokov a stretnutie s najstaršími občanmi z obce 130 dôchodcami. Tohto roku si v obci Cernina životné jubileum pripomenulo 24 občanov. V príhovore sa starostka obce prítomným jubilantom poďakovala za ich celoživotnú prácu, nech pracovali, alebo najmladší jubilanti pracujú, na ktoromkoľvek mieste a za ich podiel na stvárňovaní obce a popriala im šťastie, životný elán, optimizmus, vytrvalosť a veselú myseľ, a to všetko podopreté dobrým a pevným zdravím. Po príhovore nasledoval zápis do jubilantov do pamätnej knihy, slávnostný prípitok a boli im odovzdané darčeky a kvety, a spoločná fotografia.

Starostka obce najstarším občanom obce poďakovala za trpezlivé odovzdávanie skúseností, za to, že ani dnes nestoja bokom a aktívne sa zúčastňujú všetkých premien našej spoločnosti. A to vyžadovalo veľa síl, pochopenia a tvorivej práce. I v našej obci sa uskutočnili veľké zmeny, na ktorých majú zásluhy najmä tí skôr narodení. Boli to práve ich ruky, čo začali pretvárať vzhľad našej rodnej dediny. Práve ich zásluhou sa kdekoľvek môžeme pochváliť s dosiahnutými výsledkami v našej obci. Všetko navôkol v obci je pamätníkom ich usilovnosti. To nie je iba chvála, ale skutočnosť, za čo im právom patrí naše uznanie a poďakovanie za to, že ani dnes nestoja bokom a nie je im ľahostajné dianie v obci, živo sa zaujímajú o jej problémy. Aj keď sa mladí často bránia, životné múdrosti a skúseností aj tak preberajú od starších. Úprimným poďakovaním za ich trpezlivé odovzdávanie skúseností je aj táto malá slávnosť, ktorú sme pre nich s radosťou a potešením pripravovali. Zo strany obce v zastúpení starostky a poslancov Obecného zastupiteľstva im boli odovzdané darčeky a spolu pre nich aj pre jubilantov obec pripravila bohaté pohostenie vo forme guláša, makovníkov, orechovníkov, kakaovníkov, koláčov z lístkového cesta, suchého pečiva, kávy a občerstvenia. Posedenie jubilantov a dôchodcov spestrili programom žiaci Základnej školy Cernina a Parobci z Dvorianok.

O 15.00 hodine sa všetci prítomní jubilanti, dôchodcovia a verejnosť mohli kochať bohatým kultúrnym programom, ktoré pre nich obec pripravila v rámci „Festivalu tradičnej kultúry“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúry národnostných menšín. Festival otvorila príhovorom starostka obce Ing. Helena Madzinová, ktorá všetkých srdečne privítala a popriala prítomným príjemne strávené chvíle v kruhu tých, ktorí prijali pozvanie od obce Cernina a prišli podporiť tento krásny okamih pre ich obec. Kultúrneho podujatia sa zúčastnili MUDr. Peter Chudík, predseda PSK, Dr. Michal Goriščák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Bardejova, Mgr. Ivana Ivančová, starostka obce Soboš, PhDr. Mária Pajzinková, riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku a poslanec MsZ vo Svidníku Ján Hirčko. Vďaka skvelému obecenstvu v sále kultúrneho domu odzneli skvelé výkony profesionálnych, ale aj amatérskych umelcov a verím, že každý z prítomných si so sebou odniesol neopakovateľné zážitky a krásne spomienky z týchto podujatí.

Na záver by som sa chcela poďakovať spolurealizátorom Festivalu tradičnej kultúry, a to Úradu vlády SR za finančnú podporu a Podduklianskemu osvetovému stredisku vo Svidníku pod vedením PhDr. Márie Pajzinkovej. Moje poďakovanie patrí aj sponzorom podujatí, a to Jánovi Hirčkovi zo Svidníka, Jurajovi Maťašovi, Pekáreň Šandal a Jánovi Krajňákovi z Cerniny. Taktiež sa chcem poďakovať poslancom Obecného zastupiteľstva v Cernine: Petrovi Arendáčovi, Vladimírovi Oreničovi, Mariánovi Kvaskovi a Ivanovi Perháčovi a technickému personálu: Stanislavovi Madzinovi, Milanovi Ivaničovi, Mgr. Ivane Mihaličokovej, Mgr. Henriete Drugovej, Jaroslave Gmitterovej, Anne Perháčovej, Lenke Barnovej, Jane Jenčovej, Anne Hrinkovej, Ivete Alexovičovej a účinkujúcim žiakom Základnej školy Cernina a ich učiteľkám, Ľudovej hudbe Šarišanci z Prešova, Parobkom z Dvorianok, Tanečnej skupine Tancori z Prešova a Folklórnemu súboru Oľšavčanka z Oľšavky. Ak by som na niekoho zabudla, tak vopred sa ospravedlňujem za jeho opomenutie. A nakoniec všetkým tým, ktorí svojou účasťou podporili toto krásne nedeľné popoludnie.

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.