Medzinárodný plenér pre výtvarníkov a fotografov

Účastníci sa podieľali na aktívnych, a predovšetkým tvorivých podobách zobrazovania svojich spontánnych nápadov...

Na tohtoročnej výtvarnej a fotografickej tvorbe v rámci medzinárodného plenéra sa v Roztokoch zúčastnilo 29 záujemcov.

Hlavným zámerom plenéru bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom tvorby vo voľnej prírode a výmeny skúseností v oblasti výtvarného a fotografického prejavu, rozvíjať talent a výtvarné schopnosti za prítomnosti erudovaných lektorov. Projekt Perly Karpát pre profesionálnych umelcov bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR - program kultúra národnostných menšín 2017, na ktorý nadväzoval projekt pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov Tvorme bez hraníc, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Účastníci sa podieľali na aktívnych, a predovšetkým tvorivých podobách zobrazovania svojich spontánnych nápadov a vzájomného kultúrno-estetického poňatia samostatnej autorskej umeleckej činnosti v procese kreslenia a fotenia prírody a krajiny, voľnej tvorby a umeleckej prezentácie v kombináciách rôznych techník.

Zobrazovali vo svojich dielach najčastejšie krajinnú scenériu v okolí Roztok, pamiatky regiónu, dedinskú architektúru. Na obrazoch všetkých autorov sa objavili zobrazenia, ktoré pripomenuli rôzne umelecké štýly, ako aj zaujímavé kresbovo-maliarske rukopisy. Výtvarné kompozície odzrkadľovali citlivosť a emocionálne povahy výtvarníkov. Atmosféru poetiky a blízkej minulosti upevnili fotografie drevených stavieb v dedine i samotnej hvezdárne, architektúru nášho regiónu, reportáže a dokumenty vo fotografii.

Plenér uplynul a nám zostali spomienky v podobe obrazov a fotografii či budúcich tvorivých plánov. Vytvorené diela budú prezentované v katalógu a na výstavách v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku, Sanoku a Užhorode.

Katarína Grúsová, POS Svidník

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.