Webový portál bude mať za úlohu prezentovať kultúrne a historické zaujímavosti Svidníka i mesta Jaroslaw

Nová webová stránka bude prínosom pre turistov, ale určite bude zaujímavá aj pre našincov, pretože zosumarizuje

Mesto Svidník je už dlhodobo aktívne v záujme o čerpanie prostriedkov z európskych zdrojov a popri výrazných projektoch sa uchádza tiež o financie v menších projektoch. Takýmto projektom je i vytvorenie jedinečného webového portálu pre mestá Jaroslaw a Svidník. Webový portál bude mať za úlohu prezentovať kultúrne a historické zaujímavosti z oboch miest a rovnako ponúkne potencionálnym návštevníkom prehľad o ubytovaní, stravovaní a atrakciách rôzneho druhu v našich mestách. Webová stránka bude prínosom pre turistov, ale určite bude zaujímavá aj pre našincov, pretože zosumarizuje všetko atraktívne a prospešné pre trávenie voľného času vo Svidníku i v Jaroslawe.

Snaha o čerpanie prostriedkov z európskych zdrojov je dlhodobou snahou mesta Svidník a popri výrazných projektoch ako obnova klziska, digitalizácia kina Dukla, rekonštrukcia Domu kultúry, zriadenie Zberného dvora, výstavba Kompostárne, realizácia Obnovy centra mesta sa uchádza tiež o financie v menších projektoch. „Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 nám umožnil sa zapojiť do projektu Mystika karpatských miest. V tomto projekte sme postúpili do ďalšej fázy a tým je vytvorenie jedinečného webového portálu pre mestá Jaroslaw a Svidník,“ uviedla Kristína Tchirová, PR manažérka mesta.

VŠETKO PROSPEŠNÉ

A ATRAKTÍVNE NA JEDNEJ STRÁNKE

V rámci projektu sa v priebehu roka uskutočnil workshop a Konferencia o cezhraničnej spolupráci v meste Jaroslaw, tiež maliarsky plenér a Konferencia vo Svidníku a v nasledujúcej fáze sa vytvorí webová stránka a mobilná aplikácia na účel propagácie miest. Rozpočet celého projektu je vo výške 95-tis. eur, pričom hlavný partner je poľské mesto Jaroslaw. V pondelok 30. októbra sa na Mestskom úrade vo Svidníku uskutočnilo stretnutie o pripravovanej webovej stránke oboch miest. Webový portál bude mať za úlohu prezentovať kultúrne a historické zaujímavosti z oboch miest a rovnako ponúkne potencionálnym návštevníkom prehľad o ubytovaní, stravovaní a atrakciách rôzneho druhu v našich mestách. Webová stránka bude prínosom pre turistov, ale určite bude zaujímavá aj pre našincov, pretože zosumarizuje všetko atraktívne a prospešné pre trávenie voľného času vo Svidníku i v Jaroslawe.

CIEĽOM JE POMÔCŤ JEDNÉMU

Z NAJCHUDOBNEJŠÍCH REGIÓNOV

Spustenie portálu sa pripravuje v tomto mesiaci november a občania s o ňom dozvedia prostredníctvom webu mesta Svidník a mestského profilu na sociálnej sieti, či prostredníctvom médií. Projekt je odpoveďou na problémy poľsko-slovenského pohraničia. Regióny, ktoré patria do tejto oblasti, patria medzi najchudobnejšie, a to nielen z pohľadu Európskej únie, ale aj v porovnaní s ostatnými regiónmi poľského a slovenského územia. Hlavným cieľom celého mikroprojektu je zvýšiť záujem a znalosti návštevníkov a obyvateľov o kultúrne dedičstvo našich miest. Projekt využíva predovšetkým karpatskú značku Carpathia, vytvorenú Karpatským euroregiónom, pre integráciu turistickej ponuky pohraničia v rámci širokého medzinárodného presadzovania a propagácie.

„V rámci mikroprojektu Mystika karpatských miest budeme tiež mestá Jaroslaw a Svidník prezentovať na Veľtrhu cestovného ruchu vo Wroclawe a Veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave,“ uzavrela Kristína Tchirová.

(red)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.