Úradná správa č. 19 zo dňa 2.novembra 2017

Sekretariát: Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

Upozorňujeme futbalové kluby: Hrabovčík, Rovné, Radoma, Lomné, Kalnište, Lúčka, Kuková, Miňovce, Breznica, Sitníky, Chotča, Tisinec, Stročín – na čerpanie finančných príspevkov, ktoré im boli schválene konferenciou SFZ prostredníctvom kreditného systému v e-schope, ako aj termín ich použitia najneskôr do 31.12.2017, ideálne je však použitie do 1.12.2017 kvôli vianočným sviatkom a doručenie tovaru. Inak budú musieť byť tieto prostriedky vrátene štátu.

ŠTK OOFZ: 1.Schválila výsledky 13.kola 6.ligy dospelých

2. Kontumuje: stretnutie 13.kola 6.ligy dospelých Stročín – Havaj 3:0 kont. – hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK.

3. Schvaľuje žiadosť TJ Družstevník Lomné o zmenu termínu stretnutia 14.kola 6.ligy dospelých Lomné – Radoma z 05.11.2017 na 04.11.2017 o 13.30 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 10,- Eur- Lomné

4. Schvaľuje žiadosť FK Drustav-SK-Hrabovčík o zmenu termínu stretnutia 14.kola 6.ligy dospelých Hrabovčík– Rovné z 05.11.2017 na 01.05.2018 o 16.00 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 10,- Eur- Hrabovčík

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14dní.

DK OOFZ: 1. Trestá hráča FK Lomné – Tomáš Tramita– 1286782- DO zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 2.11.2017, podľa DP 37/3, poplatok 10,- EUR

2. Trestá hráča FK Kuková – Roman Pelecháč– 1283844- DO zastavením športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne od 2.11.2017 s prerušením počas zimnej prestávky, podľa DP 48/1c,2b, poplatok 10,- EUR

3. Trestá FK Havaj za nenastúpenie na stretnutie 13.kola 6.ligy dospelých Stročín – Havaj finančnou pokutou 50,- EUR, podľa RS 14/c,26/a, poplatok 10,-EUR

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

OOFZ Svidník

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.