Úradná správa č. 20 zo dňa 9.novembra 2017

Sekretariát: Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

Upozorňujeme tieto kluby: Hrabovčík, Rovné, Lomné, Lúčka, Kuková, Sitníky, Chotča, Tisinec, Stročín – na čerpanie finančných príspevkov, ktoré im boli schválene konferenciou SFZ prostredníctvom kreditného systému v e-schope, ako aj termín ich použitia najneskôr do 31.12.2017, ideálne je však použitie do 1.12.2017 kvôli vianočným sviatkom a doručenie tovaru. Inak budú musieť byť tieto prostriedky byť vrátene štátu.

Upozorňuje FK, že Volebnej konferencie sa môže zúčastniť iba delegát, ktorý je členom SFZ a má zaplatený členský poplatok na sezónu 2017/2018, taktiež na volené funkcie OOFZ musí kandidát byť členom SFZ a musí mať zaplatený členský poplatok na sezónu 2017/2018

Zasadnutie VV OOFZ a Volebnej komisie sa uskutoční 24.11.2017 o 17.00 hod. vo Svidníku.

ŠTK OOFZ: 1.Schválila výsledky 14.kola 6.ligy dospelých

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DK OOFZ: 1.Trestá hráča FK Lúčka – Matej Anderko – 1268586- DO zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 9.11.2017, podľa DP 37/5, poplatok 10,- EUR

2.Trestá hráča FK Lúčka – Ján Leško – 1216793- DO zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 9.11.2017, podľa DP 37/3, poplatok 10,- EUR

3.Na základe stanoviska DZ OOFZ a na základe vlastných zistení upúšťa od uloženia DO za udelenie ČK hráčovi FK Lúčka –Dávid Hvišč- 1260102- v stretnutí 14. kola 6.ligy dospelých Lúčka – Sitníky

4.Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.11.2017 o 16.30 hod. zo stretnutia 14.kola 6.ligy dospelých Kalnište – Breznica: R – Ladislav Vrabeľ, AR 1- Kristián Suchanič, AR 2 – Martin Suchanič, DZ – Michal Lipinský, HÚ – Ondrej Kokolik, VMD – Ján Kokolik, KMD- Vladimír Varga, VMH – Karol Brendza, KMH – Jozef Potoma

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

KR a DZ OOFZ: 1.KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Breznica - Tisinec na základe podnetu FK Tisinec a považuje podnet za neopodstatnený, poplatok 40,- EUR – Tisinec, podľa RS 17/1

2. KR žiada FK Kalnište o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Kalnište – Breznica do 15.11.2017 na sekretariát OOFZ.

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk OOFZ Svidník

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.