EUROSCOLA: Telemost Gymnázium Giraltovce – OSN New York

Gymnázium v Giraltovciach je známe tým, že sa veľmi úspešne zapája do mnohých projektov, no a jedným z nich je aj EUROSCOLA. Študenti organizujú rôzne aktivity, čím sa zvyšuje politické povedomie ľudí v ich okolí. Tento školský rok takúto možnosť využívajú aj druháci a uskutočňujú rôzne aktivity, ako je napríklad beseda s politikom. A preto 16.10.2017 do priestorov zasadačky Mestského úradu v Giraltovciach zavítal poslanec NR SR pán Mikuláš Krajkovič. Keďže istý čas pôsobil na Zahraničnom Výbore NR SR, ochotne s nami zdieľal svoje poznatky o Európskej únii. Bol to veľmi príjemne strávený čas, ktorý obohatil naše politické vedomosti.

Ako je dobre známe, od 12. septembra zastáva funkciu predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN slovenský politik. Je ním skúsený slovenský diplomat rusínskeho pôvodu, pán JUDr. Miroslav Lajčák, ktorý je v súčasnosti aj ministrom zahraničných vecí Slovenska. No a práve s ním druháci zorganizovali dňa 19.10.2017 SKYPE diskusiu v rámci už spo-mínaného projektu.

Keďže pán Lajčák zastáva významnú medzinárodnú funkciu, príprava podujatia bola časovo veľmi náročná. Samotnej besede predchádzalo množstvo telefonátov a mailov. Ako ináč než v angličtine.

Avšak napriek počiatočným obavám samotná diskusia mala veľmi hladký priebeh. Pán Lajčák nám veľmi ochotne odpovedal na naše otázky. Najprv nám vysvetlil, v čom spočíva práca predsedu Valného zhromaždenia, aké sú jeho úlohy a kompetencie. Potom sme sa rozprávali o činnosti OSN, na aké svetové problémy kladie organizácia v súčasnosti dôraz, akú sú ciele OSN a na akých projektoch pán Lajčák pracuje.

Keďže OSN zastrešuje organizáciu UNESCO, rozprávali sme sa aj o pamiatkach svetového dedičstva. Ako všetci vieme, Slovensko je veľmi bohatou krajinou na tieto pamiatky, nachá-dza sa ich tu sedem. Preto sme si ako tému nášho projektu zvolili „Rok 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva“. Poprosili sme pána Lajčáka, aby nám vysvetlil v čom spočíva význam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva pre medzinárodnú komunitu a jednotlivé krajiny, a prečo je dôležité tieto pamiatky chrániť. Nemohli sme nespomenúť migračnú krízu, keďže to nie je len európsky problém, ale aj celosvetový. No a besedu sme zavŕšili témou cieľov urdžateľného rozvoja, o ktorých podľa slov pána Lajčáka hovorí celý New York, je to téma č. 1 na medzinárodných stretnutiach.

Celá diskusia sa niesla v priateľskom duchu. Pán Lajčák s nami veľmi milo, ochotne a ústretovo komunikoval, až sme zabudli na to že sme súčasťou medzinárodného telemostu. 30 minút, ktoré sme mali vyčlenené, ubehlo ani nevieme ako.

No a ako reagoval pán Lajčák na naše „stretnutie“? Taktiež veľmi príjemne. Na svojom pro-file na sociálnej sieti Facebook uviedol: “Príležitosti rozprávať sa s mladými ľuďmi mám na svojej práci veľmi rád.

Pomáhajú mi pochopiť, čo mladých ľudí trápi a ako ich zahrnúť do mojej činnosti.

Dnes som cez Skype o OSN diskutoval so žiakmi z gymnázia v Giraltovciach v rámci ich projektu Euroškola.“

2.A Gymnázium Giraltovce

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.