SPŠ Svidník je koordinátorom medzinárodného projektu EU Erasmus+

Stredná priemyselná škola vo Svidníku koncom októbra zahájila nový Erasmus+ projekt pr-vým medzinárodným stretnutím koordinátorov na našej škole. Stretnutia vo Svidníku sa zúčastnili partneri zo škôl z Barreira (Portugalsko), Grécka (Atény), Španielska (Cordoba) a Českej republiky (Český Krumlov). Na našom medzinárodnom projekte spolupracuje aj katedra masmediálnej komunikáccie Trnavskej Univerzity.

Projekt s názvom „Filmmaking journey: From scratch to screen“ bude trvať do konca augusta 2019, a okrem iných zaujímavých aktivít, ponúkne 18 žiakom našej školy možnosť vycestovať na týždenné pobyty do troch krajín našich partnerov. V rámci projektu budú taktiež zrealizo-vané medzinárodné stretnutia koordinátorov projektu v každej z partnerských škôl.

Počas trojdňového stretnutia boli naplánované žiacke a diseminačné aktivity na prvý rok pro-jektu, ako aj prerozdelenie zodpovedností jednotlivých partnerov za ich realizáciu. Keďže hlavným cieľom projektu je poskytnúť žiakom a učiteľom príležitosť oboznámiť sa so zá-kladmi filmovej tvorby, súčasťou stretnutia bol aj praktický seminár na danú tému realizova-ný lektorom z katedry Massmediálnej komunikácie Trnavskej Univerzity, Mgr. Marekom Šimončičom, PhDr.

S plánovaných aktivít na tento rok spomenieme aspoň vytvorenie jednoduchého manuálu filmovej tvorby vo všetkých jazykoch partnerov, workshopy pre žiakov a učiteľov týkajúce sa práce s kamerou a s tvorbou prvotných náčrtov krátkych filmov počas stretnutia v Grécku, vytvorenie tzv. filmových klubov v jednotlivých školách, vydanie prvých čísiel projektového newsletteru a online aktivity žiakov na platforme eTwinning space https://twinspace.etwinning.net/44886/home

(Mgr. Pavel Olejár, Riad. SPŠ Svidník)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.