SENIORI V POĽSKU

Najprv navštívili Múzeum kultúry lemkovskej dediny v Zyndranowej, kde sa oboznámili so životom a kultúrou Rusínov /Lemkov/ na dr

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku usporiadala v rámci Mesiaca úcty k starším 24. októbra 2017 výlet do Poľska. Zúčastnili sa ho funkcionári a ďalší aktívni členovia ZO JDS zo Svidníka, Giraltoviec, Šarišského Štiavnika a z Cerniny.

Najprv sme navštívili Múzeum kultúry lemkovskej dediny v Zyndranowej, kde sme sa oboz-námili so životom a kultúrou Rusínov /Lemkov/ na druhej strane hranice v minulosti a sú-časnosti. Po presunutí sa do Krosna nasledoval párhodinový "oddych" na tržnici, spojený s jesennými "preddušičkovými" nákupmi. Potom nasledovalo takmer pre všetkých veľké prekvapenie- návšteva Múzea skla v Krosne, kde sme mali možnosť vidieť proces výroby a ďalšieho spracovania skla. Niektorí mali dokonca možnosť vyskúšať si fúkanie skla. Videli sme dokumentárny film o dejinách a úspechoch hute skla v Krosne. Navštívili sme výstavné priestory a v ich predajni sme si mohli zakúpiť výrobky a umelecké predmety zo skla. Po vyše dvojhodinovej prehliadke tohto múzea sme sa síce unavení, ale spokojní a nadšení vrátili domov.

Chceme sa poďakovať vedeniu Prešovského samosprávneho kraja, ktorý prostredníctvom Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku poskytol financie na dopravu.

RNDr.Anton Berežňák, predseda OO JDS

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.