Spojená škola diskutovala o korupcii

Dňa 9.11.2017 sa v Spojenej škole, Obchodnej akadémii vo Svidníku konala beseda na tému KORUPCIA: SKUTOK SA DEJE... pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou vo Svidníku.

Celú interaktívnu prezentáciu nám predstavil plk. Peter Kovařík, riaditeľ odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR. Prezentácia zahrňovala históriu korupcie, priebeh riešenia korupčných prípadov, nahrávky, videozáznamy, ale aj mnoho pojmov. Analyzovali sme si rozdiel medzi úplatkom a darom, ktorý nám doteraz nebol známy. Mali sme príležitosť bliž-šie sa informovať, ako oznámiť pritikorupčný skutok, ale aj možnosti, ako pomôcť už pri ich samotnom dokazovaní. Zaujímavým zistením boli aj ohrozené oblasti, ktorými sú: zdravot-níctvo, súdy a prokuratúra, ministerstvá a politické strany, polícia, daňové úrady a školstvo. Medzi najčastejšie dôsledky korupcie patria: spoločenské a ekonomické. Počas diskusie sme mali možnosť dozvedieť sa viac o kauzách, ako je napríklad Gorila. Spôsoby páchania korup-cie sú dnes veľmi sofistikované. Dopomáha k tomu aj čím ďalej väčšia vynaliezavosť človeka ako takého. Igelitky sa už v dnešnej dobe na úrade vlády „nenosia“. Korupcia je dnes koníč-kom skôr pre spoločnosti a aj jednotlivci to riešia cez daňové raje a spoločnosti mimo SR.

Anna Kavalcová, Spojená škola, Hotelová akadémia

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.