Mesto žiada zvýšenie rozpočtu - chýbajú mu peniaze na výplaty pre pracovníkov Mestského úradu

V poradí 32. zasadanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok v koncertnej sieni ZUŠ vo Svidníku. Predmetom tohto neplánovaného zasadnutia, je návrh piatej zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 v bode 13.1.-správa obce. Rozpočet je potrebné zvýšiť kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom na základné mzdy pre zamestnancov Mestského úradu, ktorému na základné platy chýba celkovo viac ako 100 000 eur. Mesto potrebuje na výplaty do konca roka 2017 celkom 163,70-tis. eur. Zvýšenie je podľa predkladateľa návrhu Ing. Nikolaja Vlčinova pre správny chod úradu nevyhnutné.

Odbor finančný a správy majetku vo Svidníku vypracoval materiál na 32. neplánované zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 21. 11. 2017 v koncertnej sieni ZUŠ vo Svidníku. Mestskému úradu chýbajú peniaze na základné mzdy pre pracovníkov úradu do konca roka 2017. Predmetom tohto neplánovaného zasadnutia je teda zvýšenie rozpočtu o čiastku viac ako 100 000 eur. Ako v svojej správe uvádza Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci finančného odboru: „Na mzdové náklady pracovníkov mesta chýbajú do konca roka 2017 finančné prostriedky v hodnote viac ako 100-tis. EUR na základné platy a v schválenom rozpočte nebolo počítané s plošnými odmenami pre zamestnancov“. V súvislosti s prehodnotením programu 13.1.-správa obce podľa aktuálnych potrieb mesta je potrebné zvýšiť výdavky o 106,70-tis. eur na výplaty zamestnancov MsÚ.

MESTO POČÍTA I S PLOŠNÝMI ODMENAMI PRE ZAMESTNANCOV

Tieto prostriedky sú podľa Vlčinova nevyhnutné pre správne fungovanie a chod Mestského úradu. „Mesto Svidník tieto peniaze potrebuje na to, aby zabezpečilo pre občanov a štát všetky potrebné úlohy a kompetencie, ktoré mu vyplývajú zo zákona“. Mesto na mzdy pre zamestnancov potrebuje celkovo o 163,70-tis. eur viac oproti schválenému rozpočtu. V tejto čiastke sú zahrnuté finančné prostriedky na výplaty pre viac ako 41 zamestnancov mesta a rovnako tak pre primátora mesta a mestského kontrolóra. Mesto potrebu zvýšenia rozpočtu v tomto konkrétnom bode odôvodňuje tým, že od 1. 9. 2017 prijalo do pracovného pomeru právnika, čo zvýšilo prostriedky potrebné na mzdy. V uplynulom roku sa navyše celkom dvakrát zvyšovali mzdy zamestnancov vo verejnej správe, a to v januári a v septembri 2017. Mesto v návrhu počíta aj s plošnými odmenami pre zamestnancov v priemere jedného mesačného platu, na ktorých spolu s odvodmi je potrebných 57-tis. eur.

(ver)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.