Úradná správa č. 20 zo dňa 9.novembra 2017

Sekretariát: Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

Upozorňujeme tieto kluby: Hrabovčík, Lomné, Lúčka, Sitníky, Chotča, Stročín – na čerpanie finančných príspevkov, ktoré im boli schválene konferenciou SFZ prostredníctvom kreditného systému v e-schope, ako aj termín ich použitia najneskôr do 31.12.2017, ideálne je však použitie do 1.12.2017 kvôli vianočným sviatkom a doručenie tovaru. Inak budúmusieť byť tieto prostriedky byť vrátene štátu.

Upozorňuje FK, že Volebnej konferencie OOFZ sa môže zúčastniť iba delegát, ktorý je členom SFZ a má zaplatený členský poplatok na sezónu 2017/2018, taktiež na volené funkcie OOFZ musí kandidát byť členom SFZ a musí mať zaplatený členský poplatok na sezónu 2017/2018

Zasadnutie VV OOFZ a Volebnej komisie sa uskutoční 24.11.2017 o 17.00 hod. vo Svidníku.

Z dôvodu neuhradenia zberných faktúr majú zastavenú matričnú činnosť tieto kluby: Baňa, Ladomirová, Kuková

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290

DK OOFZ: 1.Trestá TJ Družstevník Breznica finančnou pokutou 200 EUR, podľa čl. 49/ 1d, 2d zo stretnutia 14.kola 6.ligy - Kalnište – Breznica , poplatok 10,- Eur

2. Trestá vedúceho družstva TJ Družstevník Breznica Karola Brendzu– 1000353- DO pozastavením výkonu akejkoľvek funkcie v zápasoch TJ Družstevník Breznica na 12 mesiacov nepodmienečne, podľa DP čl. 49/2d, poplatok 10,- EUR

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk OOFZ Svidník

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.