Aby sa tradície zachovávali

Školenia sa zúčastnilo 25 účastníkov z celého Prešovského samosprávneho kraja, pričom takmer polovička z prihlásených boli „domá

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku počas víkendu 10.-12.11.2017 organizovalo školiaci projektový zámer: Aby sa tradície zachovávali - metodický seminár pre vedúcich detských folklórnych kolektívov.

Školenie bolo určené pre tanečných pedagógov, vedúcich, členov súborov a skupín, ktorí pracujú, alebo by v budúcnosti mali ambíciu pracovať s detskými kolektívmi, pre vedúcich krúžkov, vychovávateľov a záujemcov o túto činnosť. Seminár bol zameraný najmä na tvorbu detských choreografií a programov, metodiku výučby ľudového tanca a pod. Seminár priniesol nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým praktické zručnosti, námety, rady, postupy súvisiace s tvorbou tanečných choreografií, metodikou nácviku a výučbou ľudového tanca.

Školenia sa zúčastnilo 25 účastníkov z celého Prešovského samosprávneho kraja, pričom takmer polovička z prihlásených boli „domáci“. Sme radi, že čoraz viac učiteliek zo základných a umeleckých škôl z nášho i stropkovského okresu prejavuje záujem o vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej spracovaniu pre potreby javiska.

Už počas troch dní realizácie projektu začali účastníci vyjadrovať svoju spokojnosť s podujatím a je to tak aj po jeho skončení: “...v prvom rade by som sa chcela poďakovať organizátorom za prednášky, ktorými som si mohla prejsť...chcela by som poďakovať úžasným osobnostiam, p. Vladimírovi Urbanovi, p. Ladislavovi Bačinskému, p. Lenke Adzimovej, p. Jaroslavovi Sučkovi a p. Miroslavovi Štoffovi, že si našli na nás čas, ktorý je v dnešnej dobe veľmi vzácny. Naučila som sa viacero nových vecí. Ďakujem aj za to, že som mohla spoznať nové tváre a skvelých ľudí. Verím, že sa ešte stretneme...“. Projekt metodického seminára pre vedúcich detských folklórnych kolektívov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. (MŠ)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.