Do projektu v Kapišovej chcú zapojiť Rómov

V Kapišovej sa usilujú zriadiť centrum oddychu pre obyvateľov obce a návštevníkov Údolia smrti. Ide o jeden z trojice úspešných projektov Nadácie VÚB banky.

V obci Kapišová chcú vytvoriť centrum oddychu pre obyvateľov a návštevníkov, ale aj zónu s príjemným posedením v altánku, centrálnym ohniskom a malým detským ihriskom pre deti z obce a blízkeho okolia. „Radi by sme pozdvihli úroveň komunitného spolužitia v celej obci, kde sa tieto aktivity doposiaľ organizovali v provizórnych podmienkach. Projekt je sám osebe výnimočný aj preto, že do budovania plánujeme zapojiť aj občanov z rómskej komunity, ktorí sa chcú aktívne podieľať na vytváraní spoločných hodnôt. Nápad vytvoriť takéto posedenie prišiel práve z ich radov,“ uviedli prihlasovatelia súťažného projektu. Na víťazné projekty pôjde suma 80-tisíc eur. „Vybrali sme 48 najlepších komunitných projektov z celého Sloven-ska. Nadácia VÚB podporí na základe výsledkov hlasovania v každom kraji tri najlepšie ko-munitné projekty s najväčším počtom hlasov, ktoré si podľa vás zaslúžia financovanie od Nadácie VÚB. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť svoje sily. Hlavným cieľom je dať hlavy dokopy a venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity. „Chcem Vám poďakovať. Umiestnili sme sa na treťom mieste, a teda grant by mal byť schválený. Budúci rok nás čaká realizácia a potom ste všetci vítaní,“ poďakoval na Facebooku Marek Varchula.

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.