Prešovská župa si na cesty požičala

Koncom leta tohto roku si Prešovský samosprávny kraj (PSK) požičal ďalších päť miliónov eur na modernizáciu a rekonštrukciu ciest z Európskej investičnej banky (EIB).

„Investičný program doteraz čerpal prvý úver z EIB vo výške 40,4 miliónov eur a druhý úver vo výške 25 miliónov eur. Zdroje boli použité najmä na projekty v oblasti cestnej siete, ale aj vzdelávania, sociálnych služieb i kultúry. Celkovo od roku 2006 kraj vďaka úverovým zdrojom realizoval projekty v hodnote viac ako 142 miliónov eur.

Navýšenie úverovej linky o schválenie druhého úveru predstavuje pre Prešovský kraj podľa bývalého predsedu PSK Petra Chudíka ďalšie zmysluplné investície.

„Oproti prvej úverovej zmluve z roku 2006 sú podmienky na čerpanie ešte flexibilnejšie a pre nás výhodnejšie. Investičné akcie budú zamerané v plnom rozsahu na cestnú infraštruktúru. Realizovaných bude 81 akcií s celkovým rozpočtovým nákladom takmer 14 miliónov eur. Je to ďalšia pozitívna správa a významný príspevok pre rozvoj regiónu,“ uviedol Chudík.

Investíciám prešovskej župy kraľujú rekonštrukcie

Prešovský samosprávny kraj spravuje od svojho vzniku cesty 2. a 3 tried v celkovej dĺžke 2435 kilometrov. Počas uplynulého roka podľa hovorkyne PSK Dáši Jeleňovej kraj realizoval, okrem bežnej údržby týchto komunikácií, aj rozsiahle investičné akcie.

Investície v okrese Svidník

-Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy, oblasť Svidník, v ktorom bol zrealizovaný úsek III/3530 Mestisko – Svidník v dĺžke 760 metrov

-Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy, oblasť Svidník – 2. etapa úsek III/3575

Investície v okrese Stropkov

-Križovatka s cestou I/15 – Brusnica (havarijný stav) v dĺžke 1711 metrov a úsek III/3586 Vislava v dĺžke 1544 m

-Sanácia zosuvu na ceste II/554 Varechovce (rozpočtovaný náklad 400 tisíc eur)

-Sanácia zosuvu na ceste III/3573 Tokajík (rozpočtovaný náklad 180 tisíc eur)

-Vďaka projektu s názvom Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno (rozpočtovaný náklad 3,3 milióna eur) cez Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 bola zrealizovaná modernizácia cesty III/3548 Miroľa – Staškovce a modernizácia cesty III/3587 križovatka Makovce – Staškovce spolu s rekonštrukciou dvoch mostných objektov, ako aj rekonštrukcie viacerých priepustov a menších mostov na týchto cestách.

 

Do investičných akcií na budúci rok 2018 kraj plánuje podľa Jeleňovej zahrnúť aj opravu mosta v havarijnom stave v obci Krušinec, či oprava závady na ceste medzi Makovcami a Bukovcami. -iv-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.