Spojená škola vo Svidníku vyhrala automatický elektrický defibrilátor

Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. 60 – 80 % týchto prípadov sa stane mimo nemocničného prostredia a pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. Okrem profesionálnych defibrilátorov, ktoré sú súčasťou výbavy záchranárov, je možné život zachrániť aj laickým defibrilátorom, ktorý sa nazýva automatický externý defibrilátor (AED).

Oživovať treba začať do 3 minút

Podľa odborníkov na urgentnú medicínu klesá šanca na úspešnú liečbu o 10 % s každou minútou, od kedy sa zastavil krvný obeh a človek upadol do bezvedomia*. Pravdepodobnosť odvrátenia úmrtia je pri laickom oživovaní bez AED len na úrovni 3 %. Ak však až do príchodu záchranky laik použije AED, tak sa šance postihnutého na prežitie šplhajú až k hranici 75 %. Veľkú úlohu tu zohráva aj čas. Ak sa resuscitácia začne vykonávať do 3 minút, tak pravdepodobnosť prežitia postihnutého je až na úrovni 70 – 90 %, v rozmedzí 3 až 10 minút klesá na 10 – 70 %, a v prípade začatia po 10 minútach môžeme počítať s úspešnosťou maximálne do 10 %. Ak sa ale pozrieme na štatistiky dojazdových časov záchraniek, tak v roku 2016 to bolo 11:05 minút pre posádku s lekárom (RLP), 12:14 minút pre posádku bez lekára (RZP).

V týchto časových intervaloch tak vidíme možnosť zlepšenia práve použitím AED, a preto je dôležité, aby tento prístroj bol k dispozícii na verejných priestranstvách a aby ľudia vedeli, čo táto skratka znamená a ako postupovať, keď sa niečo prihodí.

AED nepozná až 67 % ľudí

Spoločnosť Falck Záchranná v roku 2016 zaznamenala päť prípadov, kedy bol použitý AED laikmi a až tri z toho skončili úspešne. V prvom polroku 2017 išlo o šesť prípadov s úspešnosťou pri štyroch zásahoch. V prípade detského pacienta zatiaľ neboli zaznamenané prípady s použitím AED laikmi. „Môže to byť aj z dôvodu, že na Slovensku zatiaľ nie je široká sieť verejne dostupných AED prístrojov, ľudia veľa o nich nevedia a z toho aj vyplýva ich strach použiť ho. Práve preto chceme naučiť už deti, čo AED je a ako sa používa, aby tieto tri písmená poznali. Ukázať im, že sa netreba báť, prístroj vždy sám zhodnotí stav pacienta a to, či treba podať výboj alebo nie. Navyše, prístroj pokyny vydáva v lokálnom jazyku, u nás teda v slovenčine“ , hovorí výkonná riaditeľka Falck n.o. Jana Mračnová. Podľa prieskumu, ktorý si dal vypracovať Falck, až 67 % ľudí nepozná pojem AED.

Vzdelávať deti treba ešte pred pubertou

Ďalší výskum, ktorý odborníci prezentovali na stretnutí Európskej resuscitačnej rady ukázal, že s tréningami kurzov prvej pomoci je potrebné začať u školákov ešte pred pubertou, kedy sú otvorení novým informáciám. Často sa totiž napríklad dospelí boja použiť AED, aby neurobili chybu. Deti ale tieto zábrany nemajú, keďže sú prirodzene zvedavé a radi sa učia a používajú nové poznatky.

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.