Poslanci schválili peniaze len právnikovi a zákonom dané navýšenie platov.

Svidnícki poslanci sa stretli minulý týždeň na Mestskom zastupiteľstve. Rozoberali jediný problém a to peniaze v mestskej kase. Úradníkom chýba na výplaty viac ako stotisíc eur. Poslanci im peniaze z mestskej kasy ešte neuvoľnili, pretože z radnice prichádzajú nejednotné čísla. Schválili len plat pre právnika a zákonom dané navýšenie platov.

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku sa na utorkovom mimoriadnom zasadnutí zaoberalo piatou zmenou rozpočtu na tento rok. V úvode primátor poprial všetko dobré novozvoleným poslancom do VÚC – poslancom Jánovi Hirčkovi, Jánovi Vookovi a zástupcovi MsÚ Petrovi Pilipovi. Potom sa už zaoberali rozpočtom. „Na mzdové náklady pracovníkov mesta a podľa organizačnej štruktúry MsÚ v programe 13.1 Správa obce chýbajú do konca roka 2017 fi-nančné prostriedky v hodnote viac ako 100-tisíc eur na základné platy,“ konštatoval vedúci odboru finančného a správy majetku Nikolaj Vlčinov. Uviedol, že v schválenom rozpočte ne-bolo počítané s plošnými odmenami pre zamestnancov.

MESTO: POTREBUJEME PROSTRIEDKY PRE ZAMESTNANCOV

Prostredníctvom tabuľky porovnávajúcej rok 2017 s rokom 2010 konštatoval, že počet za-mestnancov je počas siedmich rokov takmer identický. Vtedy tam pracovalo 44 ľudí. „Podľa mzdovej inventúry je potrebných pre rozpočtový rok 515,81-tisíc eur na mzdy a 206,76-tisíc eur na odvody. V návrhu počítame aj s plošnými odmenami pre zamestnancov v priemere jedného mesačného platu, na ktorých spolu s odvodmi je potrebných 57-tisíc eur,“ apeloval na zasadnutí vedúci financií. „Rozpočet je značne nepostačujúci. Všetci zamestnanci mest-ského úradu mali znížené platy o päť percent. Za posledné tri roky im neboli vyplácané od-meny,“ argumentoval. „Odmeny sú vždy veľmi citlivá téma. Každý zamestnanec, keď robí svoju prácu dobre, treba to oceniť. Časť pracovníkov je už v dôchodkovom veku. Potrebuje-me finančné prostriedky na ich odchodné, aby sme sa mohli navzájom vysporiadať. Čo sa týka financií, sme na úrovni roku 2010, čo sa týka odmien, je to samozrejme v rukách poslan-cov MsZ,“ poznamenal primátor Ján Holodňák. V rozprave vystúpil poslanec Pavel Olejár, podľa ktorého nestoja proti zamestnancom. „Minulý rok sme na správu obce schválili sumu 720-tisíc eur a z pôvodnej sumy bolo reálne čerpanie na položke 755-tisíc, to bol reálny stav peňazí na MsÚ minulý rok. V roku 2017 sme schválili 770-tisíc,“ uviedol a primátor reagoval. „Problém je, že máme 100 ľudí a mzdy schválené na 80. Jednoducho tie peniaze na mzdy sú potrebné, potrebujú ich ľudia. My tým ľuďom potrebujeme navýšiť finančné prostriedky.“

VOOK HOLODŇÁKOVI: TVOJ POSTOJ VOČI POSLANCOM JE NEFÉROVÝ

Práca v samospráve je podľa slov primátora nikdy nekončiaci proces, na margo vytýkanej organizačnej štruktúry podotkol, že je každá iná. „Pre každé mesto a má byť nastavená tak, aby bol úrad funkčný.“ Podľa slov poslanca Jána Vooka je potrebné začať s opatreniami. „Je to stále tá istá pesnička dookola, že koľko by sme zefektívnili, a že ten počet zamestnancov je menej alebo taký, aký bol, ale vieš veľmi dobre, že tvoj postoj voči nám, poslancom, z tvojej strany nie je férový. Boli dohody aj minulého roku, že sa bude racionalizovať a nič sa okolo toho nespravilo. Zamestnanci nemôžu byť rukojemníci, ak niekto nedokázal racionalizovať personálne zázemie v rámci samosprávy. V rámci úpravy rozpočtu sme sa tu stretli v tomto kalendárnom roku už piatykrát, to isté bolo aj v minulom roku a verím tomu, že sa tu stret-neme aj šiestykrát v rámci úpravy rozpočtu, nejaká cesta sa nájde,“ povedal primátorovi.

IVANČOVÁ: STARAŤ SA O ROZPOČET JE V KOMPETENCII MESTA

„Všetkým poslancom, tak ako mne, ide o to, aby mali všetci zamestnanci vyplatené, čo im patrí,“ uviedol aj poslanec Vladimír Žak a doplnil, že záujmom poslancov je, aby tie čísla „po-zháňali“ zrozumiteľným a jasným spôsobom a dospeli k číslu, ktoré je reálne a nie zavádzajú-ce. „Vraciame sa späť do minulosti, lebo ešte nemáme vysporiadané veci. Ak sa neriešia včas, odkladajú sa, tak potom sa ešte viac zamotávajú a komplikujú,“ tvrdí Vladimír Kaliňák. Zasadnutie mestskej rady bolo podľa Marcely Ivančovej veľmi emotívne. „Problém treba riešiť a ísť ďalej. U nás je taký úzus, že tým, že neprijímame konflikt, problémy naťahujeme, ťahajú sa naprieč celým rokom, pritom jednoducho niekedy stačí len buchnúť po stole a vydiskutovať si to.“ Podotkla, že čosi je neefektívne a zamestnanci za to nemôžu. „Ako sa vraví, čísla nepustia. Tu nejde o žiadne žabo-myšie vojny. Je výhradne v kompetencii mesta starať sa o rozpočet. A keď je niečo nastavené zle, treba to riešiť možno pomaly.“

SCHVÁLILI LEN NAVÝŠENIE ZÁKONOM

Poslanci napokon návrh predložený mestom neschválili, ale jednohlasne schválili pozmeňu-júci návrh, ktorý predložil Vladimír Kaliňák. Schválili len finančné prostriedky na plat právnika v sume 310O eur, ktorý pracuje na úrade od septembra. Tiež schválili navýšenie položky z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. januára 2017 o 4 %, čo tvorísumu 28 tisíc eur a ďalšie navýšenie od 1. septembra 2017 o 2 %, čo tvorícca 3600 eur. “Niečo iné sa hovorilo na mestskej rade, niečo iné na zastupiteľstve. Na rade to bolo 65 tisíc eur, v písomných materiáloch 60 tisíc eur a v prezentácii 55 tisíc. Navrhol som, aby dalo mesto jednotné čísla, a teraz, aby sme zvýšili len o sumu, ktorá je daná zákonom,” uviedol poslanec Vladimír Kaliňák. Vedúci financií má pripraviť jednotné podklady do najbližšieho mestského zastupiteľstva. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.