Za Jurajom Piruchom

V stredu 15. novembra 2017 sa široká verejnosť rozlúčila s pedagógom a dlhoročným kultúrno-osvetovým pracovníkom Jurajom Piruchom, ktorý zomrel 13. 11. 2017.

Juraj Piruch sa narodil 11. 5. 1939 v Hrabovčíku, kde aj chodil do základnej školy. Po skončení Jedenásťročnej strednej školy vo Svidníku (dnešné gymnázium) študoval na Vyššej pedagogickej škole v Prešove. Svoje vzdelanie si neskôr rozšíril na Vyššom odbornom telovýchovnom štúdiu pracovníkov ČSTV v Prahe. Ako pedagóg pôsobil na Poľnohospodárskom odbornom učilišti vo Svidníku a tiež ako externý učiteľ OV OZKN. Okrem toho pôsobil ako vedúci vychovávateľ v Odevných závodov kpt. Nálepku vo Svidníku a zástupca riaditeľa OV OZKN Svidník, neskôr bol tajomníkom a vedúcim OV ČSZTV v Bardejove, Svidníku, ako aj vedúcim OÚ SZTK vo Svidníku. Svoje organizačno-umelecké schopnosti uplatnil ako riaditeľ Okresného osvetového strediska, predovšetkým ako metodik bol nápomocný jednotlivým súborom ĽUT. Sám hral na akordeóne a bicích nástrojoch. Bol zakladateľom a tanečníkom svidníckeho Folklórneho súboru Makovica a Dukelského behu mieru. Podieľal sa na príprave a organizácii Slávností kultúry Rusínov-Ukrajinov SR.

Spolu s manželkou Máriou vychovali tri dcéry. Najstaršia MUDr. Tatiana je chýrnou dermatologičkou, najmladšia Mária je magistra farmácie v Prešove. Svoje umelecké vlohy Juraj Piruch odovzdal plným priehrštím svojej prostrednej dcére PaedDr. Ivete, známej interpretke ľudových piesní, niekoľkonásobnej laureátke a každoročnej účastníčke Makovickej struny v Bardejove. Spolu s dcérami Ivanou a Martinou, vnučkami J. Pirucha, tvoria známe a populárne spevácke Trio Svítkových.

VIČNAJA JOMU PAMJAŤ!

N. V.

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším milovaným ňaňkom, manželom a dedkom Jurajom Piruchom, ktorý nás opustil vo veku 78 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.