Sväté misie vo Svidníku obrazne zjednotili cirkvi i veriacich v meste

Veriaci vo Svidníku mali v minulom týždni jedinečnú možnosť zúčastniť sa misií v gréckokatolíckej farnosti Svidník, ktoré sa konali v spolupráci s otcami kapucínmi. Misie boli rozdelené na niekoľko ucelených celkov, kapucíni navštívili i mnoho škôl, vybrali sa dokonca i do ulíc mesta. Misií sa zúčastnilo mnoho veriacich z rôznych rítov a cirkví pôsobiacich vo Svidníku.

ZBAVTE SA PREDSUDKOV VOČI BOHU

V týždni od 19. až 26. novembra sa vo Svidníku konali sväté misie, ktoré organizovala gréckokatolícka cirkev v spolupráci s otcami kapucínmi. Každý deň počas misií bol zameraný na určitú tému, ktoré vo výsledku tvorili jeden ucelený celok. Podľa počtu rozdaných sv. prijímaní sa misií zúčastnilo každý deň cez 400 veriacich. Na program, prednášky a slávenie sv. liturgie sa prišlo pozrieť i množstvo veriacich rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi vo Svidníku. Otcovia kapucíni sa svojej úlohy zhostili zodpovedne. Súčasťou misií bolo i šírenie osvety na školách. Cieľom bolo zbaviť žiakov predsudkov voči Bohu a zbytočných neprávd. Cieľom bolo vzbudiť v žiakoch presvedčenie, že sa nemusia báť prísť k Bohu. Misie sú postavené na základnom ohlasovaní právd o Bohočloveku postavených na osobnom svedectve. Misionári sa nažili pokryť čo najväčšie spektrum. Súčasťou bol i koncert kapucínov. Misionári mali túžbu osloviť všetkých, jeden z misionárov denne chodil aj po meste. Oslovoval ľudí a pozýval ich na misie. Povzbudením nám môže byť to, že sa nestretol s negatívnymi reakciami. „Veríme, že rozsahom misíí sa nám podarilo zasiahnuť široké spektrum ľudí v celom meste, i na školách, takže dosah misií zapôsobil na celé mesto“- dodal k téme misií kaplán gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku Ján Pavlovský. Mnoho ľudí si napríklad podľa jeho slov po rokoch našlo cestu k sv. spovedi, takže účel misií bol s Božou pomocou naplnený. Misie vyvrcholili v nedeľu slávnostnou sv. liturgiou, po ktorej sa uskutočnilo posvätenie misijného kríža. (red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.