Vo Svidníku sa opäť prejednávala akútna potreba dostavby R4

Ministerstvo dopravy a výstavby zastrešuje spoločný projekt ľudí z regiónu na slovensko-poľskom pohraničí...

V piatok 24. novembra sa na pôde Mestského úradu vo Svidníku konalo pracovné stretnutie Ministerstva dopravy a výstavby. Hlavnými témami stretnutia boli dôležité body rozvoja regiónu, ako napríklad akútna potreba dobudovania rýchlostnej komunikácie R4, či problematika čerpania finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v budúcom roku.

Štátny tajomník ministerstva, Peter Ďurček, osobitne venoval pozornosť potrebe dobudovania rýchlostnej komunikácii R4, ktorá je bytostne dôležitá pre kraj pod Duklou. „Potvrdil záujem osobne sa angažovať v presadzovaní zlepšenia súčasnej situácie a to rozširovaním pôvodných ciest a opravami úsekov, ktoré do času vybudovania R4 výrazne pomôžu dennej premávke“, uviedla Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník. Všetci prítomní sa zhodli na fakte, že bez infraštruktúry je pritiahnutie investora podstatne ťažšie a rovnako to znemožňuje aj bezpečné cestovanie za prácou.

JEDNOU Z HLAVNÝCH TÉM BOLA I MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Zúčastnení diskutovali aj o čerpaní prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré má pre nasledujúci rok vyčlenených 40 mil eur. “Štátny tajomník potvrdil úsilie ministerstva umožniť samosprávam čerpanie úverových prostriedkov z tohto fondu s 0% úrokom na dlhé časové obdobie a to aj na budovanie infraštruktúry, rekonštrukcie miestnych komunikácii, budovanie a rekonštruovanie parkovísk, prípadne budovanie parkovacích domov,” dodala Tchirová.

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.