Chrám svätého Mikuláša v Bodružali

Cerkev má tri veže. Rozmiestnenie jednotlivých častí cerkvi symbolizuje Svätú Trojicu.

Chrám je prototypom cerkvi tzv. lemkovského typu. Pochádza z roku 1658 a patrí k najstarším dreveným sakrálnym stavbám východného obradu na Slovensku.

Cerkev je umiestnená na najvyššom návrší obce. Svojou polohou je nad ostatnými stavbami a obytnými domami. Vežičky sa zväčšujú postupne od malej východnej nad svätyňou (presbytériom) cez strednú časť, loď (ktorá je najväčšia a má zrubovú otvorenú kupolu) až po západnú najvyššiu, hranolovú vežu (nad predsieňou - tzv. babincom),ktorá je bez kužeľových konštrukcií a sú v nej umiestnené zvony. Na začiatku prvej svetovej vojny boli najmenší a najväčší zvon použité na vojenské účely. Zvony boli nahradené obyvateľmi obce až v druhej polovici dvadsiatych rokov. Baroková vnútorná výzdoba interiéru lode na severnej celistvej strane je doplnená nástennými maľbami na dreve z 90. rokov 18. storočia, na ktorých sú zobrazené scény zachytávajúce výjavy z Biblie - Apokalypsu (Posledný súd) a Ukrižovanie. Z rovnakého obdobia pochádza i ikonostas s rokokovou podobou, na ktorom sú tri rady ikon. Exteriérový vzhľad cerkvi je ovplyvnený byzantským sakrálnym umením. V interiéri sú ikonostas a oltár charakteristické pre byzantský obrad, niektoré maľby a ikony však svedčia aj o vplyve latinského obradu. Cerkev prešla v 90. rokoch 20. storočia rozsiahlou rekonštrukciou, boli zreštaurované nástenné maľby a jednotlivé ikony z ikonostasu. Dnes patrí do súboru 27 východoslovenských drevených chrámov zaradených do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

(zdroj: wikipedia.sk)

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.