LDO svidníckej ZUŠ úspešný na festivale pantomímy a pohybového divadla

Pred prehliadkou..nachystaní súťažiaci pred prehliadkou

LDO, teda literárno – dramatický odbor Základnej umeleckej školy vo Svidníku, sa zameriava na dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti. Žiaci sa učia kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom, pričom postupne odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie. Tým sa štúdium v literárno-dramatickom odbore zároveň stáva aj vhodnou prípravou na povolania, ktorých úspech závisí od schopnosti komunikácie, pohotového a zrozumiteľného vyjadrovania a od schopnosti vytvárania dobrých medziľudských vzťahov. LDO vedie od roku 2000 Mgr. Darina Marková DiS. art.

„V školskom roku 2017/2018 navštevuje odbor 40 žiakov. Prezentujeme sa na rôznych triednych vystúpeniach, školských akciách a rôznych divadelných prehliadkach. Predstavenia tvoríme aj v rusínskom jazyku. Zaujímavá je pre nás aj oblasť pantomímy a pohybového divadla,“ priblížila v úvode Darina Marková.

A práve v tejto oblasti sa žiaci prezentovali i na tohtoročnom festivale, známom pod názvom PAN – festival pantomímy a pohybového divadla, ktorý sa konal v dňoch 22. 11. - 25. 11. 2017 už po 24. krát. Celonárodná prehliadka pohybového divadla a pantomímy sa koná v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ pochádza jeho otec – zakladateľ, herec, mím, autor knihy „Šaškové príbehy“, človek s veľkým srdcom – Miroslav Kasprzyk. Ide o najväčší, najstarší a zároveň jediný festival pantomímy na Slovensku. Festival organizuje mím Miroslav Kasprzyk a Dom kultúry v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a Súkromnou základnou umeleckou školou Liptovský Hrádok. Podujatie finančne podporil aj Fond na podporu umenia.

„Na festivale sme sa zúčastnili po 17.-krát. Vyberám žiakov, ktorí majú záujem učiť sa tomuto umeniu a zároveň majú danosti pre pohyb ako taký. Žiaci sa pripravujú na prehliadku etúd a súčasne sa cibria v improvizovaní. Každý rok sa zapoja do súťaže – Improliga o pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš,“ priblížila nám festival pantomímy a pohybového divadla Mgr. Darina Marková DiS. art.

Festival PAN trvá 5 dní. Viac ako 350 študentov a ich učiteľov či vedúcich divadelných skupín pracovalo v 16 tvorivých dielňach a workshopoch pod vedením skúsených lektorov zo Slovenska, Čiech či Nemecka.

„Po príchode na festival sme sa zapojili do výzvy o prekonanie rekordu, a to v najväčšom počte mímov na jednom javisku. Pokus o rekord sa podarilo zdolať a na jednom javisku sa v predpísanom kostýme naraz ocitlo 248 mímov. Na festivale sa predstavili študenti a profesori pražskej Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických umení (HAMU), divadlo nepočujúcich umelcov Tiché iskry či nemecké divadlo pre deti Pohybs' und Konsorten. K vrcholu podujatia už tradične patrí súťaž v improvizovaní trojčlenných družstiev, ako aj individuálne súťaže,“ uviedla Mgr. Darina Marková DiS. art.

A ako už naznačuje titulka nášho článku, žiaci svidníckej LDO neodišli z festivalu PAN naprázdno. „Na 24. ročníku PAN-u sa zúčastnili Tamara Suchaničová, Bianka Suchaničová, Ema Vanatová, Katarína Simčáková, Juliana Vargová, Andrea Fedoroňková, Laura Majdaková, Matúš Marko a Samuel Lukáč. Do Improligy sa zapojilo 3-členné družstvo v zložení: Katarína Simčaková, Andrea Fedoroňková a Laura Majdaková. Improvizovali na témy – O moja panvica, čierne srdce a nie je banán ako banán. V sólo kategórii Juliana Vargová s etudou Cesta za šťastím, v kategórii DUO Tamara Suchaničová a Bianka Suchaničová – Sesterská láska a Ema Vanatová a Samuel Lukáč – Prekroč svoj tieň. Trio kategóriu prezentovala Katarína Simčaková, Juliana Vargová a Samuel Lukáč – V objatí pary. Juliana Vargová s etudou Cesta za šťastím získala v kategórii sólo 1. miesto. Veľmi sa tešíme a už teraz sa budeme pripravovať na ďalšie podnetné podujatia,“ uzavrela učiteľka LDO Mgr. Darina Marková DiS. art. (rf)

Autor: redakcia
spoločná - SPAD ( súbor pantomímy a divadla) s mímom Miroslav Kasprzyk Juliana Vargová s triednou učiteľkou Darinou Markovou po vyhodnotení
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.