Vo Svidníku vyberali najkrajšie betlehemy z celého okresu

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku každoročne organizuje zaujímavú súťaž o „Najkrajší betlehem“. Jej 18. ročník už pozná svojich víťazov.

V 18. ročníku o najzaujímavejšie betlehemy súťažilo 24 prác. Cieľom súťaže je podľa POS prehĺbiť vzťah k vianočným tradíciám, podporiť zručnosť a nápaditosť u deti a mládeže. Súťaž bola určená žiakom ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠZŠI, DD, SŠ, gymnázií a školských klubov detí v okrese s individuálnou aj kolektívnou prácou. V propozíciách súťaže bolo medzi hlavnými podmienkami účasti uvedené, že betlehemy byť mali byť zhotovené prevažne z prírodných materiálov takých rozmerov a takej konštrukcie, aby boli schopné prípadného prevozu do Poľska. Súťaž je totiž postupová. „Ocenené práce okresnej súťaže o Najkrajší betlehem postupujú na medzinárodnú súťaž do Poľska. Už niekoľko rokov sa jej zúčastňujú aj dve vybrané školy z Poľska, čo je výbornou inšpiráciou pre našich žiakov a ich pedagógov,“ uvádza sa na webe POS. Odborná porota vyberá v každej kategórii tri najkrajšie a najzaujímavejšie práce, ktoré oceňuje a zasiela na medzinárodnú súťaž do Poľska.Vernisáž výstavy v Poľsku sa koná vždy prvý týždeň nového roku v Historickom múzeu v Dukle. Zúčastnili sa jej školy zo Svidníka i okolia - ZŠ Kračúnovce, ZŠ Giraltovce, SZŠ Giraltrovce, ZŠ Nižný Mirošov, ZŠ Kružlová, ZŠ Karpatská Svidník, ZŠ Komenského Svidník, ZŠ 8.mája Svidník, Spojená škola Svidník, SŠZŠ Svidník. Práce vyberala porota v zložení: Ing. Bibiána Džubáková (výtvarníčka, predsedníčka poroty), Alexandra Vansová (výtvarníčka) a Helena Petríková (pracovníčka POS). (mc)

Vyhodnotenie OS

„O najkrajší betlehem“

I. kategória 7-12 rokov

1. m. Nella Čmilňaková, SZŠ Giraltovce, Samuel Partila,

ZŠ Kračúnovce

2. m. Karin Prirščová, Liliana Izsófová, ZŠ Karpatská Svidník, Tomáš Eliáš, ZŠ Giraltovce

3. m. Veronika Drabová, ZŠ Kračúnovce, ŠKD – ZŠ Nižný Mirošov, Júlia Ľoľová

Cena poroty: Za originálne prevedenie

Súkromná, špeciálna ZŠ Svidník

II. kategória 13-16 rokov

1. m. Zuzana + Marek Kleban, ZŠ Karpatská Svidník

ZŠ Kružlová, Nikola Halušková

2. m. Spojená škola Svidník, Veronika Kromková, Kiara Sadivová, Bianka Červeňaková

3. m. Marianna Sičáková, ZŠ 8.mája Svidník, Terézia Hadzimová, ZŠ Giraltovce

Za nápaditosť a originálnu realizáciu

Cena poroty: Diana Mikitková, ZŠ Komenského Svidník

Cena poroty: Spojená škola Svidník, Michaela Skirková, Natália Oreničová (osveta.sk)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.