O staronovom predsedovi rozhodol jeden hlas

V sobotu 2. decembra sa „U richtára“ uskutočnila volebná konferencia Ondavského oblastného futbalového zväzu (OOFZ) vo Svidníku. Ten zastrešuje futbalové hnutie v okresoch Svidník a Stropkov.

Na základe stanov zväzu bolo na konferenciu pozvaných 23 delegátov s právom hlasovať, ktorí zastupovali všetky futbalové kluby spomínaných okresov, ktoré sa aktívne podieľajú na futbalovej činnosti. Ich účasť bola stopercentná. Východoslovenský futbalový zväz (VsFZ) na tomto rokovaní zastupoval člen výkonného výboru VsFZ a predseda futbalu v Snine Vladimír Drobňák. Po schválení jednotlivých pracovných komisií sa slova ujal predseda OOFZ Ondrej Brendza. Ten zväz viedol už štyri volebné obdobia a tak bolo čo hodnotiť. Priznal, že zväz prijal aj nie najlepšie rozhodnutia, no viac bolo tých pozitívnych. Najviac ho však mrzí skutočnosť, že počas tohto obdobia svoju futbalovú činnosť ukončilo skoro dvadsať obcí z regiónu. Najhlavnejším dôvodom bola finančná situácia v obciach, prípadne nezáujem zvolených zástupcov obcí o futbal. Až na disciplinárnu komisiu, ktorá po odchode svojho predsedu za pracovnými povinnosťami ostala bez „vodcu“, s prácou ostatných komisií za posledné štyri roky bola vyslovená spokojnosť. Spomenul aj povinnosť platiť členské príspevky aktívnych hráčov a funkcionárov, ktoré vo výške desať eur za rok sú pre menšie kluby na východe republiky dosť vysoké. Informoval aj o možnosti získať finančné prostriedky od vyšších futbalových orgánov, no podmienkou je mať po majetkovej stránke vysporiadaný futbalový areál a klub sa musí venovať aj práci s futbalovou mládežou.

Na základe návrhov klubov boli za dlhoročnú prácu vo futbalovom hnutí plaketou OOFZ za rozvoj futbalu ocenení šesťdesiatnici Mikuláš Mašlej a Michal Humenník a sedemdesiatnici Milan Fučila a Ján Vančišin.

Nasledovali voľby do orgánov OOFZ na nasledujúce štyri roky a pred nimi sa svojimi plánmi a predstavami prítomným predstavili dvaja kandidáti o najvyšší post – Ondrej Brendza a Alexander Tyč. V tajnom hlasovaní sa o staronovom predsedovi O. Brendzovi rozhodlo jedným hlasom. Víťaz volieb ich získal dvanásť, druhý kandidát o jeden menej. Staronový predseda OOFZ bude túto funkciu vykonávať už piate volebné obdobie za sebou. Do výkonného výboru kandidovalo osem zástupcov klubov, volení boli štyria. V tajných voľbách najviac hlasov dostali a členmi tohto orgánu sa stali Igor Hric (18 hlasov), Ladislav Barvirčák (15), Marcel Bochnovič (14) a Juraj Kaňuch (13). Ďalšími kandidátmi boli Ján Sadiv (9), Stanislav Baka (8), Peter Nemec (6) a Martin Cviklik (3). Za predsedov disciplinárnej, odvolacej a revíznej komisie kandidovali po jednom kandidátovi a verejným hlasovaním boli jednomyseľne do týchto funkcií zvolení Ján Burcák, Milan Varganin a Peter Barilla. Rovnakým spôsobom boli za členov Riadnej konferencie VsFZ zvolení aj dvaja naši zástupcovia – Pavol Piršč a Jozef Mati. -bar-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.