Aplikácia pachových ohradníkov

OPK Svidník Vás informuje o aplikácii a význame pachových ohradníkov v okolí poľnohospodárskych kultúr a cestných komunikácií.

Pachové ohradníky nepredstavujú pre migrujúcu zver neprekonateľnú prekážku, ale vďaka nim je v danom úseku obozretnejšia. Medzi najväčšie škody spôsobované zverou a zároveň na zveri patria tie, ku ktorým dochádza na cestách. Strety s motorovými vozidlami nedávajú zveri veľké šance na prežitie, a čo je najhoršie, okrem materiálnych škôd na dopravných prostriedkoch dochádza aj k ujme na zdraví, respektíve k usmrteniu ľudí. Komunikácie pretínajú agrárnu aj lesnatú krajinu a stali sa nebezpečnou prekážkou pre migrujúcu zver. Z iniciatívy nemeckého automotoklubu ADAC na nemeckých cestách používajú pachové ohradníky od roku 1989 a podľa štatistík sa na sledovaných problémových úsekoch znížila nehodovosť spojená so zverou o 76 percent.

Pena - „Základ tvorí polyuretánová pena, používaná najmä v stavebníctve. Výrobca mierne upravil jej zloženie, lebo sa aplikuje v prírode a musí byť na ekologickej báze. Pena je obohatená chemickým výťažkom pachu medveďa, rysa, vlka alebo človeka. Na drevené kolíky v rozstupoch päť až sedem metrov treba naniesť penu vo veľkosti tenisovej loptičky. Pri aplikácii musí byť vonku aspoň päť stupňov nad nulou. Aby pena nepadala, respektíve nesfúkol ju vietor, je potrebné do kolíka nabiť klinec a penu nastriekať okolo neho. Pena po zatvrdnutí lepšie drží, keď okolo nej vytvoria z papiera ohradník, ktorý sa vplyvom počasia postupne rozpustí. Pachový ohradník je vhodné aplikovať na dĺžku 50 až 100 metrov. Zveri však treba nechať priestor na priechod. A o to vlastne ide. Ak sa migračná trasa zveri nachádza v neprehľadnom úseku cesty, v zákrute a podobne, takto ju „odvedieme“ na bezpečnejší úsek, kde môže šofér skôr zareagovať, spomaliť a zabrániť zrážke.

Výdrž - Podľa výrobcu základná pena, takzvaný nosič, po aplikovaní špeciálnou striekacou pištoľou vydrží štyri až päť rokov. Podľa toho, či sa nachádza v tieni alebo na slnku. Na slnku sa rozpadáva skôr. Po štyroch až šiestich týždňoch od aplikácie treba účinok peny zosilniť, teda „oživiť“ pach. To znamená pomocou tej istej pištole znovu na nosič aplikovať koncentrát. Do peny pichneme a vstrekneme požadované množstvo. Koncentrát sa potom aplikuje približne dvakrát do roka, zväčša na jar a na jeseň, keď je najväčší predpoklad migrácie zveri.

Princíp fungovania - Pachový odpudzovač funguje na báze repelentov – pachu človeka a predátorov. Účel je, aby zmysly zveri začali pracovať na plné obrátky, aby si zver spojila aplikovaný pach aj so svetlom, hlukom prichádzajúcich áut a na inkriminovanom mieste bola ostražitejšia. Niektorým poľovníkom napadlo, že keby repelentom obstriekali horu, zver by azda do nej nešla obžierať mladý porast. No takto to nefunguje. Zver by do porastu nevkročila možno dva-tri týždne, ale bez druhotného stimulu, napríklad hluku, by si na samotný zápach napokon zvykla. Pravdepodobne by sa potom do porastu odvážila a nechcela z neho už vyjsť.

Pachové ohradníky pri ich správnom aplikovaní pomáhajú predísť zrážkam motorových vozidiel so zverou a znižujú škody spôsobené na poľnohospodárskych kultúrach. Odporúčame poľovníckym organizáciám v spolupráci s poľnohospodármi o aplikovanie pachových ohradníkv v problematických častiach poľovných revírov, kde dochádza k vysokým škodám na poľnohospodárskych kultúrach, ktoré boli spôsobené zverou a pri cestných dopravných sieťach, kde dochádza k častým zrážkam motorových vozidiel so zverou.

Ing. Ivan Dzupin, Ing. František Sevc, Obvodná poľovnícka komora Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.