Po prvýkrát v Tokajíku

Vybraní žiaci Základnej školy z Vyšnej Olšavy sa po prvýkrát zúčastnili na spomienke a vzdali úctu Tokajíckym martýrom. 73 rokov nezahladilo spomienky na obete, ktoré si vyžiadala 2. svetová vojna.

Tie boli po návšteve múzea, zaujal film o tokajíckej tragédii, výpovede zachránených dedka Medvedca a Andreja Stropkovského.

Zaujala ukážka uniforiem a výzbroje Červenej armády, prezentované mladými matičiarmi z Vranova.

Armáda SR predviedla dokonalú ukážku cvičenia s puškami, sprievodná hudba počas zostavy u starších vyvolala zmiešané pocity. Moderná hudba narúšala dôstojnosť spomienkového aktu, k tryzne za mŕtvymi sa nehodila.

Kladenie vencov, zádušná omša, prejavy žiakov upútali.

Vďaka pochopeniu starostu obce Juraja Kasardu, vedenia ZŠ pani Borkovej, Ivetky Sušinkovej, člena ZO SZPB Lacka Kačmara mohla 10-členná výprava z Vyšnej Olšavy vzdať úctu obetiam tokajíckej tragédie.

Účastníci si sľúbili, že spomienky sa budú zúčastňovať pravidelne.

Predseda ZO SZPB mjr. Kukorelliho Mgr. Peter Kasarda

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.