Kampaň Červené stužky na Karpatskej

Naša škola sa v týchto novembrových dňoch zapojila do Kampane Červené stužky, aby sme tak podporili 1. 12. 2017 Svetový deň boja proti HIV.Prvou z akcií bol florbalový turnaj žiakov. Zapojili sme sa do aktivity „Športom pre Červené stužky". Päťčlenné družstvá z každej triedy si zmerali svoje sily v tomto zaujímavom športe. Víťazmi sa stali šiestaci v ml. kategórii a deviataci v st.kategórii. Ďalšou z akcií Kampane bola tzv. Živá stužka. V stredu 29.11.2017 prišli žiaci do školy oblečení v symbolickej farbe Kampane –červenej. Na druhej vyučovacej hodine v telocvični všetci vytvorili „Živú stužku".Na dôkaz podpory Svetového dňa boja proti HIV si žiaci každej triedy zhotovili červené stužky, ktoré si v týždni od 27.11. -1.12. 2017 pripli na svoj odev ,aby tak aspoň symbolicky podporili túto akciu.Poslednou z akcií Kampane bolo zorganizovať besedy na témy Duševné zdravie a závislosti, HIV/AIDS.Aj túto aktivitu sa nám podarilo uskutočniť pre žiakov 8. -9. ročníka vo štvrtok 30.11.2017 vďaka Mgr. E. Podanej z RÚVZ vo Svidníku.Žiaci sa jej prostredníctvom oboznámili s ochorením ľudí, ktoré sa prejavuje poruchami imunitného systému a končí aj smrťou. Dozvedeli sa aj o škodlivosti rôznych závislostí, a o ich prekonávaní.

Mgr.Belišová, koordinátor prevencie

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.