Na matrike nás v novom roku čakajú vyššie poplatky

Matrika hlási zmeny. V prípade, že sú cudzincami obaja manželia, uzavretie manželstva ich bude stáť rovných 200 eur.

Jednou z menej príjemných noviniek v novom roku sú vyššie poplatky za úkony v matrikách. Poplatky sa v priemere zvýšili v rozmedzí 50 centov až 5 eur. Najnovšie si tak priplatíme za vyhotovenie fotokópie aj za jej osvedčenie. Rovnako tak za osvedčenie podpisov či napríklad za nahliadnutie do matriky.

Zmeny poplatkov na matrikách zasa uberú z peňazí v našich peňa­ženkách. Novela zákona prináša od 1. januára 2018 zvýšenie poplat­kov za úkony na matrikách. Za vy­hotovenie foto-kópie z matriky tak zaplatíte miesto pôvodných 1,50 € už 2 eurá. Rovnaký poplatok za­platíte aj za osvedčenie fotokópie. Ak potrebujete naviac osvedčenie podpisov na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis zapla­títe oproti 1,50 € po novom taktiež 2 eurá. V rovnakom rozmedzí za zvýšil i poplatok za nahliadnutie do matrík - pri nahliadnutí zaplatí­te za každý zväzok rovnako 2 eurá. Ak chcete uzavrieť manželstvo na inom matričnom úrade, za povo­le-nie zaplatíte miesto pôvodných 16,50 € rovných 20 eur. Samotné uzavretie manželstva na inej mat­rike vás bude stáť rovnako 20 eur. Ak je navyše jeden z manželov cudzinec, prípadne sú cudzinca­mi obaja, povolenie na uzavretie manželstva bude stáť po novom 35 €. Poplatok za obrad vás v tom prí­pade vyjde na 70 eur, ak je jeden z manželov cudzinec. V prípade, že sú cudzincami obaja manželia, uzavretie manželstva ich bude stáť rovných 200 eur. Čiastka 200 eur je rovnaká aj v prípade, že ani jeden z cudzincov nemá na území Slo­venskej republiky trvalý pobyt. Ak chcete uzavrieť manželstvo mimo stanovenej doby matriky, pripravte si na poplatok 20 eur. Ak ste ro­manticky založení a manželstvo by ste chceli uzavrieť mimo určenej obradnej miestnosti, budete potre­bovať 70 eur - v tom prípade Vám úrad vyjde v ústrety. Okrem zmeny správnych poplatkov prebehli od 1. 1. 2018 úpravy a zmeny aj v záko­ne týkajúce sa poplatkov za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci pre­neseného výkonu štátnej správy. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.