Šach: Aj koniec roka 2017 tak ako aj predošle posledné dni roka využil prestávku v dlhodobých stolnotenisových súťažiach

V piatok 29.12. sa spoločenská sála kultúrneho strediska Stropkov zaplnila mládežou ale aj staršími účastníkmi šachových turnajov v rámci Šarišskej ligy mládeže 2017/2018. Do Grand Prix turnaja pre deti do 14 rokov sa zapojilo 33 mladých šachistov a presne ten istý počet záujemcov sa zaregistroval do OPEN turnaja bez vekového omedzenia. Obidva turnaje sa hrali na 7 kôl s časovým limitom 2x15 minút + 3 sekundy za ťah.

 

Turnaj otvoril primátor mesta JUDr. Ondrej Brendza. Patrí mu poďakovanie organizátorov za po­skytnutie priestorov aj za finanč­nú podporu tejto kráľovskej hry a nášho šachového klubu. Domáci šachisti dosiahli viaceré medailové umiestnenia. V kategórii dievčat do 8 rokov získala prvenstvo Evka Polačková (CZŠ sv.Petra a Pav­la Stropkov) so ziskom 4,5 bodu pred Biankou Chomiakovou (ŠK Gemerská Poloma) 4,0 b. a Líviou Cukerovou (ŠK Sabinov) 3,0 b. V kategórii chlapcov do 8 rokov tret­iu priečku so ziskom 3 bodov ob­sadil Tobias Kľocek (ZŠ Mlynská Stropkov). V kategórii dievčat do 11 rokov si po víťazstvo pricesto­vala Laura Olexová zo šachového oddielu v Spišskej Teplici. Ďalšie priečky obsadili mladé šachistky z CZŠ sv. Juraja Svidník Eva Halčí­ková a Katarína Fečková.

V OPEN turnaji dominoval Juraj Lažo (Svidník), ktorý prešiel tur­najom bez zaváhania a zvíťazil s plným bodovým ziskom. Druhú priečku vybojoval Radoslav Paňko (Stropkov) so ziskom 6 bodov a na treťom mieste sa umiestnil Vladi­slav Novák (Bardejov), ktorý uhral 5 bodov. Medzi juniormi do 20 ro­kov sa prekvapujúco dostal na prvé miesto Andrej Mikula (Giraltov­ce), ktorý je mimochodom junior­ským majstrom Slovenska v boxe vo váhovej kategórii 60 kg. Druhé miesto vybojoval Eduard Paňko (Gymnázium Stropkov) pred Be­njamínom Kardisom (Slávia PU Prešov). Organizátor ocenil aj se­niorov nad 60 rokov. Tu sa presa­dil Michal Feciľak (Trebišov) pred Vasiľom Slivkom (Sokol Ľubotice) a Michalom Grešlíkom (Bukovce).

Turnaj prebehol v príjemnom pro­stredí bez rušivých momentov a účastníci sa už teraz tešia na bud­úci ročník.

Akcie:

06.01. Turnaj dvojic, Margecany

06.01. Liga mládeže Spiša, GPX a U23, Smižany

Kompletné informácie nájdete na www.stropkov-svidnik.chess.sk

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.