Medzinárodný predsilvestrovský stolnotenisový turnaj „O pohár primátora mesta Svidník“

Aj koniec roka 2017 tak ako aj pre­došle posledné dni roka využil prestávku v dlhodobých stolnoteni­sových súťažiach Školský športový klub Centrál pri Spojenej škole Svid­ník v spolupráci s mestom Svidník a Spojenou školou Svidník na uspori­adanie už 21 ročník Medzinárodného predsilvestrovského stolnoteniso­vého turnaja „O pohár primátora mesta Svidník“. Tak ako po minule ročníky aj tento bol kvalitne obsa­dený. Organizátori privítali stolných tenistov hrajúcich od extraligy až po piatu ligu. Do Svidníka prišli hráči z Popradu , Košíc, Valalík, Bytče, Michaloviec, Šarišských Michalian, ,Humenného, Mokraniec, Vranova, Stropkova, Sniny, Lužian pri Top­li, Medzilaboriec, Brusnice, Sedlíc, Lemešian, Bzenova, Belej nad Ciro­chou, Hrabovca nad Laborcom, Ka­mienky, Vyšného Žipova, Radomej, Staškoviec ,ZŠ Karpatská Svidník a samozrejme domáci ŠŠK Centrál Svidník. To že tento turnaj mal prí­vlastok Medzinárodný patrí poďako­vanie Poľským stolným tenistom. Z troch oddielov ich prišlo do Svidníka devätnásť. Všetkých súťažiacich a ostatných prítomných v úvode turna­ja privítala riaditeľka turnaja RNDr Mária Makutová a primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňak čestný riaditeľ turnaja. Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií. V prvej kategó­rií „Profesionáli“ mohli štartovať všetci , ale povinne tam museli byť stolní tenisti , ktorí hrajú druhu ligu a vyššie. Tam sa prihlásilo štrnásť hráčov.

Do druhej kategórie „Amatéri“ sa prihlásilo päťdesiat šesť účastníkov. V obidvoch kategóriách sa najprv odohrali zápasy v skupinách. Zo sku­pín do druhého stupňa postupovali prví dvaja. Tam sa hralo už vyraďo­vacím systémom.

V kategórií Amatéri sa v prvom se­mifinále stretli domáci Patrik Stad­therr a Ladislav Zúbek (Hrabovec nad Laborcom). Postup do finále si vybojoval minuloročný víťaz Patrik Stadtherr. V druhom semifinále na­stúpili proti sebe Maroš Gajdoš (Bela nad Cirochou) a Maciej Kolek (Wo­jaszowka – Polsko)Tu si postup vy­bojoval Gajdoš. Vo finálovom súboji sa viac darilo Gajdošovi, ktorý si ví­ťazstvom 3:1 vybojoval prvé mies­to. V súboji o tretie miesto si poradil Poliak Kolek so Zúbekom 3:1.

V prvom semifinále v kategórií Pro­fesionál sa stretli minuloročný víťaz Jakub Zelinka hrajúci extraligu ligu za Lokomotíva Košice Čaňa a Adam Klajber hrajúci prvú ligu za Mok­rance. V dramatickom zápase bol úspešnejší Zelinka a výsledkom 3:2 bol prvým finalistom. Domáci od­chovanec Lukáš Kostelník hrajúci za Nemecký Schlotheim nastúpil v druhom semifinálovom zápase proti Imrichovi Drábikovi hrajúcemu tak isto v Nemeckom klube Weinheim. Postup do finále si zabezpečil Drá­bik víťazstvom 3:2. V zápase o tretie miesto zvíťazil Klajber nad Kostel­níkom. Vyvrcholením celého turnaja bol finálový zápas Jakuba Zelinku a Imricha Drábika. Obidvaja finalisti svojou peknou útočnou hrou neraz roztlieskali prítomných divákov. V dramatickom zápase si nakoniec mi­nuloročné prvenstvo obhájil Jakub Zelinka.

Prví traja v každej kategórií boli oce­není diplomami a pohármi, ktoré ve­novalo Mesto Svidník.

ŠŠK Centrál Svidník ďakuje za po­moc pri organizovaní tejto predsil­vestrovskej akcie Mestu Svidník, Spojenej škole Svidník, Pekáreň Šandal, Marián Pecuch Stropkov a všetkým, ktorý sa akoukoľvek for­mou pričinili o hladký priebeh tohto turnaja.

Výsledky: Kategória Profesionál:

1.Zelinka Jakub Lokomotíva Košice- Čaňa

2.Drábik Imrich Weinheim (Ne­mecko)

3.Klajber Adam Mokrance

4. Kostelník Lukáš Schlotheim (Nemecko)

Kategória Amatér:

1. Gajdoš Maroš Belá nad Cirochou

2. Stadtherr Patrik ŠŠK Centrál Svidník

3. Kolek Maciej Wojaszovka (Poľsko)

4. Zubek Ladislav Hrabovec nad Laborcom -ku-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.