Túžobné očakávanie Vianoc na Spojenej škole

14. decembra 2017 sme sa snažili zabudnúť na starosti a trápenia pri započúvaní sa a zahľadení na vi­anočný stromček. Žiaci Spojenej školy nám pripomenuli Vianoce a narodenie Ježiša Krista svojím nádherným programom. Jozef s Máriou hľadali miesto na príchod Božieho syna. Našli ho.

V Betleheme v maštaľke sa naro­dil vykupiteľ a spasiteľ celého sve­ta. Malého Ježiška išli pozdraviť a odniesť mu dary pastieri, traja králi z Východu, ale aj obyčajní ľudia či koledníci. Na oblohe tancovali hviezdičky, ovečky zaspali, anjeli zvestovali radostnú novinu celému svetu, zvieratká sa tešili. Oznámili, že Vianoce sú sviatky pokoja, od­dychu, kedy je celá rodina spolu, že je to čas zastavenia, ticha a lás­ky. Čas, keď sa hluk, ruch, nepokoj a nervozita menia na príjemné ti­cho. Ticho, ktoré ohlási jasný zvuk zvončeka, že práve prišiel Štedrý večer a s ním narodenie Ježiška.

A ako v správnej vianočnej čajov­ni býva, nechýbali ani koláčiky a čajový punč. Všetci, ktorí prišli, prežili príjemný podvečer so svo­jimi ratolesťami, plní lásky, pokoja a túžobného očakávania príchodu Ježiška na svet.

Na záver sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka Spojenej školy RNDr. Mária Makutová. Jej veľké poďakovanie patrilo pedagó­gom a žiakom, ktorí prítomným spríjemnili krásny predvianočný deň. Zároveň popriala príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku.

Mgr. Nagajdová Jana

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.